Palade Loodushariduskeskus

Hiiumaa koolinoorte keskkonnaalaste uurimistööde konverents Palade Loodushariduskeskuses (2018)
Käesoleva projektitaotluse eesmärgiks on erinevate loodusteaduste tutvustamine, rakendades uurimuslikku õpet ning suunata lapsed oma uurimust analüüsima, vormistama ja esitlema. Selgitatakse hüpoteesi, vaatluse, eksperimendi, tulemuste analüüsi ja järelduste tegemiste olulisust. Konverents annab võimaluse oma uurimustulemus vormistada, tutvustada eakaaslastele oma tööd, kaitsta oma seisukohti ja kogeda koostegemise rõõmu. Konverentsil osalevad kõikide Hiiumaa koolide õpilased. Hiiumaa looduskeskkonda uurivate teemade juures juhime tähelepanu Lääne Eesti Saarestiku Biosfääri Programmialale, rõhutades meie saarelise looduse haprust ja eripära.