Ruumiharidus MTÜ

KOOLIRUUM’19 projekti läbiviimine eesti-ja venekeelsena (2018)
Kooliruum’19 on üle-Eestiline uurimuslik ja mänguline loovtööprojekt üldhariduskoolidele, mille käigus õpilased uurivad erinevaid teaduse ja disaini meetodeid kasutades oma igapäevast keskkonda (kooliruumi) ning pakuvad lõpus läbimõeldud tulevikuvisiooni uuest koolist. Projekti abil julgustatakse õpilasi ja õpetajaid uurima ümbritsevat, esitama küsimusi, püstitama hüpoteese ja katsetama argiste asjade või tegevustega ehk arendatakse eluks vajalikke oskusi iseseisvaks toimetulekuks ja probleemide lahendamiseks. Projekti peamine tegevusruum on veebikeskkonnas. Viie kuu jooksul võtavad õpilased ette kaheksa kuni üksteist uurimis- ja loovülesannet, millele jooksvalt annavad tagasisidet ja innustavaid juhiseid erinevad spetsialistid (disainerid, arhitektid, maastikuarhitekstid, muusikud, psühholoogid jt). Projektis kasutatav õppevara toetab muutunud õpikäsitust: avastuslikku ja uurimuslikku õpet, õpilase aktiivset rolli ja elulisi, eri valdkondi lõimivaid teemasid. Osalemine on koolidele tasuta. Projektis osalemist on võimalik arvestada riiklikus õppekavas ettenähtud loovtööna. Projekti ülesehitus ja õppevara haakuvad Haridus- ja Teadusminiteeriumiga koostöös valminud arhitektuuri valikaine ainekavaga. 2018/2019 õppeaastal plaanime Kooliruumi projekti läbi viia kakskeelsena ning kaasata protsessi Eesti venekeelsed koolid, kelle seas on huvi ja ootus sarnaste tegevuste ja ülesannete vastu olnud suur. Juhendmaterjalid ja ülesanded on juba tõlgitud vene keelde.