Saaremaa Ühisgümnaasium

  • Teadus silmapiiril 6 (2019)
    LTT populariseerimine (väikelaevaehitus, elektroonika, keemia, füüsika, matemaatika, bioloogia) Saare maakonna õpilaste hulgas läbi praktiliste tegevuste (keemia õpitoad, mikroskoobi õpitoad), näitlikustamise (teadusteatri etendused) ja huviüritusel osalemise (Teadlaste ÖÖ Festival, reaalklasside teaduspäev, õppekäigud ettevõtetesse, teadusteatrite festival), millega kaasnevad paremad võimalused ja ideed õpilasteadusega tegelemiseks ja õpilasuurimuste läbiviimiseks.
  • Teadus silmapiiril 5 (2018)
    LTT populariseerimine (väikelaevaehitus, elektroonika, keemia, füüsika, matemaatika, bioloogia) Saare maakonna õpilaste hulgas läbi praktiliste tegevuste (keemia õpitoad, mikroskoobi õpitoad), näitlikustamise (teadusteatri etendused) ja huviüritusel osalemise (Teadlaste Öö Festival, reaalklasside teaduspäev, õppekäigud ettevõtetesse teadusteatrite festival), millega kaasnevad paremad võimalused ja ideed õpilasteadusega tegelemiseks ja õpilasuurimuste läbiviimiseks.
  • Teadus silmapiiril 4 (2017)
    Projekti eesmärgiks oli Saare maakonna õpilaste hulgas populariseerida LTT-d läbi praktiliste tegevust, näitlikustamise ja huviürituste, millega kaasnevad paremad võimalused ja ideed õpilasteadusega tegelemiseks ja õpilasuurimuste läbiviimiseks. „Teadus silmapiiril 4“ raames viidi läbi etendusi, õpitubasid, õppekäike ja teaduspäevi.