Teadus- ja tehnoloogiapakti partnerite tegevused

Photo by camilo jimenez on Unsplash
camilo jimenez on Unsplash

Teadus- ja tehnoloogiapakti partnerite tegevusega tutvumine annab nii uutele liitujatele kui ka võrgustikku juba kuuluvatele partneritele mõtteid ja ideid, mida senistele tegevustele lisaks võiks organisatsioonis ette võtta. Samuti saate ülevaate, kelle mõtted ja tegevussuunad liiguvad samal rajal teie omadega ning võtta nende partneritega ühendust, et leida koostöökohti.

Teadus- ja tehnoloogiapakti partnerite tegevused koonduvad kolme peamise tegevussuuna alla:

  • Teaduse, tehnoloogia ja inseneeria populariseerimine ühiskonnas, eeskätt noorte hulgas.
  • Teaduse, tehnoloogia ja inseneeria valdkonna hariduse kvaliteedi tõstmine kõikidel haridustasemetel.
  • Teaduse, tehnoloogia ja inseneeria valdkonnas töötamise väärtustamine.

Pakti partnerite tegevuste detailsemad kirjeldused leiate parempoolsest menüüst. Nimekiri täieneb jooksvalt.