Teaduse populariseerimise projektikonkurss

Teaduse populariseerimise projektikonkursi eesmärk on toetada projekte, mille kaudu toimub teadustegevuse tutvustamine ja laiemale avalikkusele mõistetavamaks tegemine, teaduse, teadussaavutuste ja teadlaste töö populariseerimine ning huvi äratamine teaduse ja teadlase elukutse vastu. Muuhulgas toetatakse tegevusi, millega äratada nooremate kooliõpilaste huvi teaduse ja tehnoloogia vastu; propageerida eesti keele kasutamist teaduskeelena; tutvustada interdistsiplinaarseid uurimissuundi. Aastate jooksul on toetatud väga erinevaid projekte, tutvu kirjeldustega parempoolses menüüs.

Konkursil osalemise kohta on rohkem infot Eesti teadusagentuuri konkursside veebis.