Õpihimu hoidmine ning tehisaru rakendamine karjäärinõustamisel: kogemus Šveitsi talendifoorumilt

Selle aasta veebruari lõpus toimus Šveitsi talendifoorum (International Swiss Talent Forum), mis on kord aastas toimuv teadushuvilistele noortele suunatud üritus, kus poole nädalaga proovitakse leida innovatiivseid lahendusi maailmas aktuaalsetele probleemidele. Sel aastal leidis kolmeteistkümnes Šveitsi noorte talendifoorum aset Nottwilis 20.–24. veebruarini ning põhitemaatikaks olid õpimeetodid tulevikus (learning for the future). Anett Veskimägi pälvis eelmise aasta õpilaste teadustööde riiklikul konkursil eriauhinnad Kaitseministeeriumilt, Tallinna Tehnikaülikoolilt ning lisaks võimaluse Eestit esindada Šveitsi talendifoorumil töö eest „Vene agressiooni mõju Euroopa kliimaeesmärkidele energeetikasektoris 2030–2050 perioodil 24. veebruar – 31. detsember 2022“. 

Anetti muljed Šveitsi talendifoorumilt 

Noorte talendifoorumile olid kokku tulnud väga inspireerivad 18–23-aastased õpilased üle Euroopa, kes olid enda kodumaal silmapaistnud põnevate uurimistöödega.  

pilt1
Šveitsi talendifoorumil osalenud noored

Üldine foorumi ülesehitus oli järgmine: erinevad ettevõtted või professorid esitasid noortele väljakutsed, mis haakusid foorumi peateemaga ning noored jaotati kümnesse viieliikmelisse tiim. Sama ülesannet said lahendada kaks võistkonda, et tekiks võimalikult palju erinevaid lahenduskäike ning mõttelende. „Meie tiim sai lahendada karjäärinõustamise korralduse tõhustamist, kasutades selleks tehisaru. Probleemile lähenesime Šveitsipõhiselt , kus on probleemiks , et paljud noored valivad omale eriala, millest hiljem siiski loobuvad ning kuna see on probleem nii noortele endile kui ka ressursimahukas kulu riigile, siis tuleb tõhustada karjäärinõustamist. Siinkohal ongi tõhusaks abivahendiks tehisaru, mille kallal me koos tiimiga ka nokitsesime,“ sõnas Anett. 

Anetti tiim jõudis mängulise lahenduseni ehk lõid prototüübina mängu, mis põhineb tehisarul. „Mängu erilisus seisneb selles, et see kogub iseloomuomaduste andmeid ning analüüsib neid. Samal ajal ei suuna see küsimuste kaudu kindla ameti juurde, mis paljude karjääriküsimustike nõrkuseks on. Hiljem soovitab mäng tulemuste põhjal erinevaid ameteid, mitte ei paku välja üht kindlat ametit.“ 

„Minu jaoks oli foorumil käimise kogemus väga arendav ja õpetlik. Kuna eriti viimaste aastatega on esile kerkinud tehisaru teema, siis sain tehisaru kohta kõvasti rohkem uurida ning teada uut, millega ma varem veel kursis ei olnud. Samuti sotsiaalsevõrdsuse temaatika, näiteks kuidas õppimine peaks kõigile kättesaadav olema, olenemata inimese taustast,“ lausus Anett. 

pilt1
Anetti tiim laval vastamas publiku küsimustele

Anetti jaoks oli kõige meeldejäävam hetk foorumil, siis kui nad koos tiimiga pärast nelja päeva intensiivset tööd oma projekti lõpetasid. Tiimiga esitasid nad selle täpselt 10 minutit enne seatud tähtaega. Peale pingelist lõppu tegid nad koos grupiga oma ruumi aknad ja uksed lahti, panid muusika mängima ning lihtsalt nautisid üheskoos kergendustunnet, kuna olid just millegi suurega hakkama saanud.  

„Teine moment, mis oli ka väga lahe, oli viimasel päeval, kui me pidime oma projekti laval tutvustama. Kuigi ma ise ei olnud üks kahest esinejast, siis teistele oma grupitöö tulemuse näitamine tegi selle reaalsemaks ning tekitas väga tugeva uhkustunde,“ lisas Anett lustlikult. 

Anetti soovitused Šveitsi talendifoorumilt 

Abiturient soovitab foorumit rohkem neile, keda paeluvad humanitaaria teemad, kuna need on laagris läbivalt käsitletavad. Kindlasti tuleb foorumil kasuks kui õpilane omab teadmisi humanitaariast, sotsiaalsetel ja poliitilistel teemadel, et tajuda ühiskonna laiapõhjalisust.  

Anetti jaoks oli foorumil osalemine väga värskendav kogemus, kuna ta tundis, et see on hea võimalus teiste kultuuridega lähemalt tutvust teha. Samuti ka vastupidi, et teised saaksid osa ka meie kultuurist. „Meie riigi esindamine on väga oluline, et teised õpiksid meid tundma,“lisas ta.  

Õpilaste teadusfestivali kogemused  

Abiturient meenutab eelmisel aastal õpilaste teadusfestivalil osalemist väga soojalt. „Minu muljed olid väga positiivsed – oli väga inspireeriv olla nii paljude noorte seas, kes päriselt huvitusid enda uurimistööst ja olid väga entusiastlikud, et seda maailmale tutvustada. Kindlasti oli ka mingeid momente, kus oli natukene ärev olla, sest kui sa tead, et žürii kohe tuleb sinu juurde ning küsib sinult küsimusi, mida sul ei ole võimalik ette valmistada, siis ikka on natukene hirmus. Aga õnneks olid kõik žürii liikmed väga toetavad ning nende eesmärk oli päriselt sinu töö kohta rohkem teada saada, mitte sind kuidagi ebamugavalt küsitleda.“ 

Anett jõudis enda uurimistöö teemani („Vene agressiooni mõju Euroopa kliimaeesmärkidele energeetikasektoris 2030–2050 perioodil 24. veebruar – 31. detsember 2022“) 2022. aasta kevadel kui Ukrainas oli just alanud sõda. Eesti sõltus energeetiliselt nii gaasi kui elektriga Venemaast, samas kehtestas Euroopa Liit järjest sanktsioone. Seega tundus, tol hetkel Anettile, et tegu on väga aktuaalse ning põneva teemaga, mida uurida. Ning see seda kindlasti ka oli – tema uurimisperioodi jooksul toimus igasuguseid muutlike sündmusi, alates universaalteenusest ja lõpetades LNG laevadega. 

„Väiksena tahtsin saada õpetajaks, kuna mulle väga meeldib õppida“ 

Anetti elus oli kool väiksena väga olulisel kohal ning seetõttu tahtis ta väga pikalt saada õpetajaks. Üheks mõjutavaks teguriks on kindlasti ka see, et tema teele on sattunud meeletult lahedad õpetajad, kes on nii koolis kui ka koolist väljas väga inspireerivad ning kelle käe all on olnud au õppida. Lisaks on tegusa noore suurimateks eeskujudeks ka tema vanemad, kellest ema oma lahkuse ja hoolivusega ning isa oma töökuse ning järeleandmatusega. 

Tuleviku plaanide osas soovib Anett peale kevadel gümnaasiumi lõpetamist minna edasi õppima ülikooli välismaale, kas keemiat või biomeditsiini. Mõlemad erialad pakuvad väga palju erinevaid võimalusi, mida tulevikus karjäärina teha, siis abiturient ei ole veel kindel, kumba suunda ta edasi kavatseb minna.  

„Kui eelmise aasta suur projekt oligi kirjutada valmis enda uurimistöö, siis selleaastane projekt on õppida riigieksamiteks ning lõpetada gümnaasium edukalt. Seega väga suur osa minu energiast ka koolist väljaspool läheb sellele. Muidu meeldib mulle teha sporti ning kodus raamatuid lugeda. Tegelesin eelmise aasta sügisel ja talvel ka meediaorganisatsiooniga Infosõlm, mille eesmärgiks oli tutvustada välispoliitikat noortelt noortele formaadis,“ tutvustas Anett oma vaba aja ja hetke tegemisi.