Koolide ja kooliväliste partnerite koostöövormid

Koolide ja kooliväliste partnerite koostöövormide kirjeldused koos heade praktikate näidetega on praktiline abimaterjal nii koolidele kui ka koolivälistele asutustele, organisatsioonidele ja ettevõtetele, kes soovivad edendada oma piirkonna hariduselu ja toetada kogukondlikku koostööd.
Kooliväliseid partnereid õppetöösse kaasates rikastab kool kohalikku hariduselu ja mitmekesistab igapäevast õppetööd. Eri valdkondade eestvedajate ja spetsialistide kogemustest õppimine ja nende töö jälgimine aitavad suurendada õpilaste karjääriteadlikkust ning toetada noorte omaalgatust ja ettevõtlikkust.
Esitatud kaheteistkümne koostöövormi lühikirjelduste juures on toodud ka heade praktikate näited. Nende juurest leiab kontaktandmed täpsema info küsimiseks. Sellega seoses juhime tähelepanu, et kontaktinfot ei uuendata ning see võib olla aegunud.
Koostöövormide kirjeldused koostas ning info heade praktikate näited kohta kogus Eesti Teadusagentuuri tellimusel OÜ Merkuur (Liis Proos, Helen Toom ja Lauri Soosaar).
Iga koostöövormi kohta saate täpsemalt lugeda vastava koostöövormi pildile klikkides või tehes oma valiku paremal asuvast koostöövormide menüüst.

Lisainfo:
Kaidi Meus
Eesti Teadusagentuur
kaidi.meus@etag.ee