LTT valikkursuste materjalid

TeaMe programmi raames valmisid Eesti Teadusagentuuri tellimusel kaheksa loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia valdkonna (LTT) valikkursuste õppekomplekti, mille eesmärk oli suurendada noorte huvi LTT valdkonnas õppimise vastu ja toetada õpetajat õpetamisel.

Valminud interdistsiplinaarsete valikkursuste materjalide eesmärk oli eelkõige aidata mitmekesistada LTT õppesuunal õppijate teadmisi ja oskusi ning värskendada traditsioonilist õppesisu, võimaldada tundma õppida tänapäevaseid laialt kasutatavaid tehnoloogiaid ja rakendada suures ulatuses infotehnoloogia vahendeid.

Kõik valminud õppematerjalid on vabalt kättesaadavad Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse (HITSA) Moodle’i e-õppe keskkonnas „Gümnaasiumi valikkursused”. Lisaks on valikkursuste üldosad ja õpikud kättesaadav Koolielu portaalis.

Uued õppekomplektid valmisid järgmistele valikkursustele:

 1. Loodusteadused, tehnoloogia, ühiskond – Moodle’s ja  Koolielu õppevara
 2. Mehhatroonika ja robootika – Moodle’s ja Koolielu õppevara
 3. Arvuti kasutamine uurimistöös – Moodle’s ja Koolielu õppevara
 4. Rakenduste loomise ja programmeerimise alused – Moodle’s ja Koolielu õppevara
 5. Geoinformaatika – Moodle’s ja Koolielu õppevara
 6. Majandusmatemaatika elemendid – Moodle’s ja Koolielu õppevara
 7. Joonestamine – Moodle’s ja Koolielu õppevara
 8. Elu keemia – Moodle’s ja Koolielu õppevara

Iga valikkursuse õppekomplekt koosneb elektroonilistest materjalidest nagu õpik, töölehed, e-kursus Moodle’is, õpetajaraamat ja teised lisamaterjalid. Õppekomplektide loojateks olid kõrgkoolide ja koolide moodustatud meeskonnad akadeemilistest ekspertidest, tegevõpetajatest, didaktikutest ja haridustehnoloogidest ning lisaks on eelnevalt neid katsetatud kokku 37 erinevas gümnaasiumis.

Lisaks valmisid toetavad materjalid järgmistele gümnaasiumi põhikursustele:

Matemaatikas: „Matemaatika rakendused, reaalsete protsesside uurimine” (meeskonnajuht Ants Aasma TTÜ), mille materjalid on vabalt kättesaadavad Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse (HITSA) Moodle’s  ja koolielu õppevaras;

Füüsikas: „Elektromagnetism“ (meeskonnajuht Kaido Reivelt, TÜ). Õppematerjalid on kättesaadavad Koolielu protaalis

Keemias: Orgaanilised ained (meeskonnajuht Heli Väärtnõu-Järv, Edusoft OÜ). Õppematerjal on kättesaadav aadressil: http://www.orgaanilinekeemia.ee/ ja koolielu õppevaras.

Bioloogias: „Organismide energiavajadus, Organismide areng, Inimese talitluse regulatsioon” (meeskonnajuht Margus Pedaste TÜ). Õppematerjalid on kättesaadavad aadressil: http://biodigi.edu.ee/ .

 

Lisainfo:

 1. Loodusteadused, tehnoloogia, ühiskond. Tutvustus pdf failina
 2. Mehhatroonika ja robootika. Tutvustus pdf failina
 3. Arvuti kasutamine uurimistöös. Tutvustus pdf failina
 4. Rakenduste loomise ja programmeerimise alused. Tutvustus pdf failina
 5. Geoinformaatika. Tutvustus pdf failina
 6. Majandusmatemaatika elemendid. Tutvustus pdf failina
 7. Joonestamine. Tutvustus pdf failina
 8. Elu keemia. Tutvustus pdf failina