Teadushuviharidus

Teadushuviharidus on eelkõige loodus-, täppisteaduste ja tehnoloogia (LTT) valdkonnas läbiviidav huviharidus ja huvitegevus, mis on pikaajaline, süsteemne ja juhendatud. Selle pakkujate peamine eesmärk on tekitada valdkonna suuremat vastu huvi ja osaleja eesmärk on omandada süvendatud teadmisi ja oskusi valitud huvialal.

Noortelt tulevikus oodatavad oskused on muutumas uskumatu kiirusega! Selleks, et meie lapsed oleksid õnnelikud ja leiaksid tööd ka tulevikus, peame tegutsema juba täna.

Teadushuviharidus aitab õpilastel

  • paremini seostada koolis õpitut ümbritseva eluga;
  • rakendada uued teadmised praktikasse;
  • omandada hoiakuid ja praktilisi oskusi LTT valdkondades;
  • luua kindlam alus tulevasele elukutsevalikule.

 

SA Eesti Teadusagentuur (TeaMe+ tegevuste raames):

Lisaks korraldame igal aastal konkursse ja õpilaste teadusfestivali nii uurimistöid tegevatele kui teadushuvihariduses osalevatele lastele ja noortele ning nende õpetajatele ja juhendajatele.