Telesaate „Rakett69“ kasutamine õppetöös

Rakett69 ei ole ainult telesaade, vaid selle episoode saab kasutada ka õppetöö läbiviimises. Kõige lihtsam on selleks kasutada saate teadustoimetaja abi, kes seletab ja juhendab.

Rakett69
foto: Alis Mäesalu

Tundides kasutamiseks on Rakett69 veebisaade süstematiseeritud ainekavade teemade kaupa e-koolikotis.

Teostatud on tuhandeid seoseid erinevate õppeainetega (ja mitte ainult loodusainetega) – seda saab näha e-koolikoti vasakul menüüs õppeainete vahel liikudes.  Seotud saateid saadab lühike tutvustus, katsevahendite loetelu ja lühike tööjuhis või hüpotees.

Lisaks on kogumik, mis nii mahuka materjali puhul on üsna aeglane.

Rakett69 internetisaated on kättesaadavad ka www.rakett69.ee/veebisaated, vanemaid veebisaateid leiab Vimeost

Elektroonika huvilistele on Aigar Vaigu eestvõtmisel valminud "Elektroonika aluste" õppematerjal.

Telesaate Rakett69 esimene hooaeg läks ETV-s eetrisse 2011. aasta jaanuaris. Saadet rahastab Euroopa Regionaalfond SA Eesti Teadusagentuuri programmi TeaMe+ kaudu.