Matemaatika saab kriisiolukordades aidata

Helsingi koolipoiss Barry Philip Owiti seisis kaks aastat tagasi silmitsi tavapärase küsimusega – millest siis ikkagi uurimistööd teha? Ta vaatas telekast uudiseid ja nägi kaadreid olukorrast Süüria välihaiglates. „Küsisin endalt, et kuidas saan oma matemaatikahuvi inimeste heaks ära kasutada,“ rääkis ta.

Foto: Euroopa Komisjon

Nii sündiski idee rakendada kriisiabisüsteemides järjekorrateooriat. Erinevad kriisid, õnnetused ja katastroofid toovad kaasa suure hulga inimohvreid ja see võib piirkonna meditsiinitaristu üle koormata, isegi kui abiks on välihaiglad. Tihti on välihaiglatel raske saabuvate patsientide suure hulga ja vähese personaliga hakkama saada. Philip Owiti nägi, et seda probleemi  – kuidas viia tasakaalu arstide, õdede ja vabatahtlikke arv – saab käsitleda järjekorra ülesandena.

Järjekord mudelisse

„Kui kujutada välihaiglad järjekorramudelina, visandada erinevate patsientide haigla läbimise teed ja arvutada patsientide paigalviibimisaja jaotused, võib anda hinnangu, kui palju personali on tarvis,“ selgitas noormees. Niisiis olid tema projekti uurimisküsimus järgmine: kuidas saab patsientide välihaigla läbimise teekonna paigalviibimisaja jaotusi mudeldada ja analüüsida järjekorrateooria abil, et prognoosida, mitut töötajat on vaja välihaigla käigus hoidmiseks.

Philip Owiti sõnul on matemaatika sellistel puhkudel väga hea abimees, sest annab täpse tulemuse ja praktilist kasu. Oma projekti soovib ta edasi arendada. Esiteks on plaanis koguda rohkem andmeid ja eksperthinnanguid, siis teha arvutisimulatsioon ja seejärel teooriat juba päris elus proovida. Punase Risti töötajad on tema töö vastu juba ka huvi tundnud ja ta on koostöö osas lootusrikkas.

Vaba aasta mõtisklemiseks

Kevadel lõpetas noormees Helsingis gümnaasiumi ja praegu on tal vaba aasta, et mõtteid ja ressursse koguda. „Võib-olla tahaksin välismaale ülikooli minna, aga selleks on vaja raha ja igasuguseid pabereid korda ajada ja loomulikult välja mõelda, millisesse ülikooli siis täpselt kandideerida,“ rääkis ta.

Eriala poolest mõtleb ta meditsiinitehnikale, sest inimkonnal on selles vallas alati abi vaja. Lisaks leidis Philip Owiti, et ka sel alal on tal hästi välja tulev matemaatika kasulik ja võimas tööriist. Teadust näeb ta oma elus tähtsat rolli mängimas – nii professionaalselt, hobina kui lihtsalt igapäevaelus.

Kõik matemaatika valdkonna tööd pälvisid 2017. aasta Euroopa noorte teadlaste konkursil Wolfram Research eripreemia ehk aastase Mathemathica and WolframAlphaPro programmi kasutuslitsentsi.

Marii Kangur

Õpilaste teadusfestival 2024 autasustamine

Õpilaste teadusfestivali autasustamine 2024

Õpilaste teadusfestival 2024 kutsub osalema!

Õpilaste teadusfestival 2024

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?