Eesti Kunstiakadeemia

 • Eesti Kunstiakadeemia kunstiteaduse koolituur (2019)
  EKA Kunstiteaduse koolituur 2019 Projekti ülevaade: Kunstiteaduse koolituuri eesmärk on mõtestada laiemalt kaasaegset visuaalkultuuri ja disainmõtlemist kunstiteaduslike meetodite abil, tuues õpilasteni teemad, mis üldjuhul jäävad välja keskkooli astme õppekavadest. Koolituurid toimuvad töötubade vormis, lubades õpilastel aktiivselt kaasa mõelda ning töötada välja oma arvamused ning mõtted tunnis läbivõetud teemade kohta. Koolituuri läbiviimine tugineb ideel tõsta erialateadlikkust erinevates Eesti maakondades, kus ligipääs kunstiteadusele on keerulisem. Kokku osaletakse 10 kooli gümnaasiumiastme õppetöös. Aeg: aprill–november 2019 Sihtgrupp: keskkooliõpilased üle kogu Eesti.
 • Kunstiteadusi populariseerivate filmide esitlemine (2019)
  Eesti Kunstiakadeemia uus maja aadressil Põhja pst 7 pakub palju uusi võimalusi tutvustada laiemale üldsusele senisest enam kunstiteadusi puudutavaid teemasid. Juba praegu toimuvad aktiivselt erinevad avatud loengud, kus osaleb keskmiselt 200 inimest korraga. Kuna majas on ka tipptasemel filmide näitamise tehnika ning auditoorium, siis soovime hakata korraldama lisaks avatud loengutele ka kunstiteadusi populariseerivaid filmiõhtuid, mis tooksid majja ka neid huvilisi, kes loengutele ei tule. Filmidele järgneks ka lühike arutelu ekspertide poolt. Lisaks hea tehnikaga auditooriumile on EKAl ka suure mahutavusega katuseterrass, kus saaks filme näidata ka suvekuudel. Näeme, et suvi on teaduse populariseerimise mõttes kasutamata aeg, sest inimestel on siis rohkem aega mõelda teemadele, millega muidu ei tegeleta. See võib viia hiljem uute valikuteni, mis toob ülikooli juurde uusi inimesi (nii tava kui ka avatud õppesse).
 • Uurimisprojekti Christian Ackermann – Tallinna Pheidias, ülbe ja andekas" teadusveebi arendamine (2017)

  2020. aastani kestva projekti raames on loodud Toomkiriku altari uuringute põhjal teadusveeb, millest saab projekti käigus alus Ackermanni loomingu edasisele uurimisele, andmete koondamisele ning esitlemisele. Eesmärgiks on luua atraktiivselt ja populaarteaduslikult visualiseerida informatsiooni ning luua teadlastele digitaalne võrdlusmaterjal. Projekti päädib lõppedes kokkuvõtliku raamatu ning näituse Niguliste muuseumis.

  Tutvu projektiga siin.