Eesti Meremuuseum SA

  • Muuseumitund "Sissevaade teadlase argipäeva" (2019)
    Projekti „Muuseumitunnid „Sissevaade teaduri argipäeva““ eesmärgiks on luua muuseumitundide sari kooliõpilastele, et tutvustada teadurite tööd meremuuseumis. Eesti Meremuuseumi teadurid tegelevad väga erinevate uurimisvaldkondadega, näiteks Feliks Gornischeff purjelaevade, Priit Lätti arheoloogia, Liisa Randmaa merearheoloogia, Teele Saar aurulaevade ja Arto Oll sõjaajalooga. Muuseumitunni kogupikkuseks on planeeritud ca 1,5 h ja olulisteks eesmärkideks on, õpilased saavad teada, milline on teaduri roll muuseumis ning milliseid kooliteadmisi ja -oskuseid on teaduses vaja, samuti oskavad muuseumitunnis osalevad õpilased teha teadlikuma valiku edasiõppimise osas. Tegevustega muuseumitundide läbiviimiseks on juba alustatud (jaanuar, veebruar) ning edasine ajakava on planeeritud järgnevalt: märtsis jätkub muuseumitundide ettevalmistus, aprillis / mais 2019 toimuvad muuseumitunnid testgruppidele ning tutvustamine õpetajatele; septembrist detsembrini viiakse läbi vähemat 12 muuseumitudi (ca 300 õpilast). Sihtgrupiks on 7-12 klassid. Kuna 8. ja 11. klassi kohustuslikuks osaks on uurimustöö tegemine, siis pakuvad teadurite tööd tutvustavad tunnid meremuuseumis võimaluse põneva uurimisteema avastamiseks ja kompetentse juhendaja leidmiseks. Muuseumiteadurite töö tutvustamine aitab mõista kultuuripärandi säilitamise vajalikkust ning sellega kaasnevaid nö nähtamatuid tegevusi ja kulusid. Lisaks muuseumite ja laiemalt mäluasutuste tähendust, vajalikkust ja olulisust.
  • Allveearheoloogia elamusruumi interaktiivsete digilahenduste produktsioon (2017)
    Projekti käigus avati Lennusadama uues teemasaalis allveearheoloogia elamusruum, kus interaktiivsete digilahenduste abil saab elamusõppe vormis tutvuda allveearheoloogide tööga ning 2012.-2015. aastatel läbiviidud uurimisprojekti Arrows tulemsutega. Seda tehakse kolme alateema kaudu: allveearheoloogia kui teadusharu (uurimisteemad, tööprotsess ja töövahendid); allveearheoloogia objekti süvitsi uurimine Tallinna tsitadelli näitel ning allveearheoloogi töö praktika ja allveeroboti kasutamine.

    Tutvu elamusruumiga siin