Eesti Putukatööstuse Liit

Putukahotell (2018)
Aastaks 2050 prognoosib FAO inimeste arvu kasvu 9,1 miljardini, mis tähendab, et toidu tootmine peab kasvama 70%, ning loomse valgu tootmine peab kasvama umbes kaks korda. Praeguse maakasutuse juures ei ole vajaliku kasvu saavutamine realistlik ning seepärast tuleb leida alternatiivseid lahendusi, kuidas katta maa elanike valguvajadus. Lisaks toiduallikale, on putukatel veel palju olulisi ülesandeid maakera liikide toiduahela tagamisel, olles tolmeldajad, jääkide ümbertöötlejad, ja panustades veel mitmel kümnel eri moel meie eksistentsi tagamisele maakeral. Kuna putukaliikide arvukus maailmas on viimastel aastakümnetel alarmeeriva kiirusega kahanenud, siis on paljud keskkonnateadlikud linnad hakanud rajama avalikesse parkidesse, koolide ja lasteaedade haljasaladele „putukahotelle“, kus kõigil on võimalik putukate elu-oluga tutvuda ning näha seda võrratut mitmekesisust, mis meid ümbritseb isegi linnakeskkonnas. Käesoleva projekti eesmärk on gümnaasiumiklasside õpilastel bioloogiaõpetaja, toidutehnoloogi ja putukateadlase abiga koostada väiksemate klasside lastele põnev koolitusprogramm, mis aitab teha inimesed putukatega sõbraks: 1) tutvustades söödavaid putukaid toidukultuuri ühe osana ning 2) rajades koolide ja lasteaedade juurde putukahotelle, mis annavad lastele võimaluse jälgida putukate elu linnakeskkonnas. Initsiatiiv projekti esitamiseks tuli Gustav Adolfi Gümnaasiumi 10 klassi õpilastelt, kes tahaksid sellist õppeprogrammi luua ja seejärel tutvustada teemat ka väiksemate klasside õpilastele. ENTO MTÜ (uus nimi Eesti Putukatööstuse Liit) , mis liidab Eesti putukakasvatajaid ja visionääre, ning Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia arenduskeskuse teadurid soovivad noortele abiks olla õppematerjalide loomisel ja viia programmi ka GAG-ist väljapoole, teiste koolide õpilasteni.