Kadrina Keskkool

Kadrina KeskkoolKadrina Keskkool motiveerib ja julgustab noori õppima inseneriametiga seonduvat. Koolis on kaks õppesuunda, mis pakuvad süvendatud õpet loodus-, täppisteaduste ja tehnoloogia (LTT) oskuste arendamiseks; kool korraldab erinevate huviringide tööd, mis suurendavad laste huvi LTT vastu ning tõstab vastavaid oskuseid. 

Teaduse, tehnoloogia ja inseneeria valdkonna integreerimine õppetöösse ja koostöö piirkonna ettevõtetega.

  • Reaal-tehniline õppesuund (RETE)

Õppesuuna eesmärk on viia noored tehnilise kõrghariduse omandamiseni, mis aitab kaasa konkurentsivõime parandamisele kohalikul ja rahvusvahelisel tööturul. Reaal-tehnilisel suunal õppimine motiveerib ja julgustab noori õppima valdkondades, mis eeldavad sügavamaid teadmisi ja oskusi reaalainetes. Gümnaasiumi lõpetaja saab hea lähtepositsiooni jätkamaks õpinguid erinevates kõrgkoolides insenertehnilistel, IT-, majandus- ja teistel erialadel. Õppesuund koosneb erinevatest kursustest, mida õpitakse kogu gümnaasiumiastme vältel. Insenertehnilisi kursuseid õpetavad ja oma praktilisi kogemusi annavad edasi Eesti ettevõtetes juhtivatel kohtadel töötavad Kadrina Keskkooli vilistlased ja toetajad, samuti Eesti ülikoolide õppejõud (TTÜ). Praktikad (vaheaegadel) toimuvad nii Kadrina valla kui ka Lääne-Virumaa suuremates ettevõtetes (nt Aru Grupp AS, Jeld-Wen Eesti AS), kus on kasutusel kaasaegsed tehnoloogiad ja seadmed. Praktikandid saavad ülevaate töökorraldusest ja protsesside juhtimisest, tutvutakse tehnoloogiate ja kasutatavate seadmete nõuete ja ohutustehnikaga. Pärast 11. klassi toimub välispraktika, kus omandatakse teadmisi ja oskusi nii suhtlemises kui ka insenermõtlemises.

  • Loodusteaduste õppesuund (LOTE)

Õppesuuna õpilased saavad süvendatult õppida bioloogiat, keemiat, geograafiat ja füüsikat, lisaks riikliku õppekava miinimumtundidele õpitakse rohkem ka matemaatikat ning inglise keelt, mis üheskoos annavad hea ettevalmistuse järgnevateks õpinguteks kõrgkoolides, rakenduskõrgkoolides ja ametikoolides loodusteadustega seotud erialadel. LOTE õppesuunal saavad õpilased planeerida ja teha katseid, vaatlusi, analüüsida uurimistulemusi ning osaleda õppekäikudel (looduses, ettevõtetes ja ülikoolides); erialasel õppepraktikal ning uurimuslikes keskkonnaprojektides (müraprojekt, kodukoha veekogu uurimine, Läänemere projekt jt). Nendel teemadel on õpilasel võimalus koostada ka oma uurimistööd.

2. LTT oskustega seotud huviringide arendamine ja nende töö korraldamine

Õpilaste LTT oskuste süvendamiseks korraldab kool järgmiste huviringide tööd:  loovusringid erinevas vanuses lastele;  äpid, animeerimine;  Scratch programmeerimine;  loodusring „Linnusõber“;  robotid;  loov mõtlemine – huvitav matemaatika;  nuputamine;  3D modelleerimine;  programmeerimise alused.

3. Kogukonna teadlikkuse tõstmine

Kadrina Keskkool korraldab iga-aastast rahvusvahelist arvutijoonestamise võistlust CADrina, kus tudengid ja koolinoored võistlevad programmjoonestamises. Üritusel osalevad nii õpilased kui nende vanemad, ettevõtete esindajad ja teised kogukonna liikmed. Antud võistlusesse on kaasatud Eesti oma ala tipud nii võistluseülesande koostamisel, esinemisel, võistluspäeva korraldamisel. CADrina võistluspäev on mõeldud kogu õpilaskonnale, kus on mitmeid erinevaid töötubasid (robootika, Tudengi Vormel, nutitekstiil, ESTCube jne). Õhtune arvutijoonestamise finaal on avalik kõikidele huvilistele.