Metsküla algkool

Täna teeme TEADUST!

Oma projektiga soovime algkoolilastes (1.-6. klass) tekitada huvi teaduse ning teadlase elukutse vastu. Selleks plaanime 2019/20. õppeaastaks järgmised tegevused: 1. Teadusringi töö kogu õppeaasta vältel kord nädalas. Osalevad kõik 1.-6. klassi lapsed. Ärgitame lapsi leidma erinevaid lahendusi ning oma mõttekäiku põhjendama, leiame oma miksidele vastused katsetades ja uurides. Tegevused on kavas paaris- ja rühmatööna, kus suuremad lapsed töötavad koos pisematega. Lapsed valmistavad paarides ette oma teadusteatri etendused, millega esineda kooliaasta lõpus toimuval teadusfestivalil. 2. Kahepäevane teaduslaager Tallinnas Energia Avastuskeskuses; osalevad kõik kooli õpilased. 3. Õpilaste teadusfestival, kus lapsed esinevad oma teadusteatrietendustega ning viivad läbi töötubasid külalistele. Festivalile kutsume ka naaberkoolid õpilased ja õpetajad, kooli vilistlased ning lapsevanemad.