Robootika MTÜ

  • FIRST LEGO League Jr. programmi - hariduslik robootika käsikäes reaaleluliste teemadega (2019)
    FIRST LEGO League Jr. (edaspidi FLL Jr.) programm õpetab noortele peale robotite ehitamise ka eluks vajalikke 21. sajandi oskusi – probleemi püstitus, analüüs, kriitiline mõtlemine, innovaatilisus, lahenduste leidmine ja sealhulgas meeskonnas töötamine, enese väljendamine, esitlemine jne. Programm on suunatud Eesti 5 – 9 aastastele noortele, et anda neile esmane kogemus teaduse ja tehnika maailmast. Uurides reaalelulisi teemasid, nagu nt prügi sorteerimine, vee kogumine, tarbimine, puhastamine ja kosmos, saavad noored õpilased ja nende juhendajad teada väga palju uut, kohtuvad huvitavate teadlastega ja oma avastusi teistega jagades saavad ka ise targemaks.
  • Teaduse populariseerimine lasteaedade ja algklassi õpilaste seas läbi haridusliku robootika ja mängulise õppimise (2017 ja 2018)
    Projekti "Teaduse populariseerimine lasteaedade ja algklassi õpilaste seas läbi haridusliku robootika ja mängulise õppimise." eesmärgiks on tutvustada lasteaia ja algklasside õpilastele läbi mängulise kogemuse robootika ja programmeerimise lõbusat maailma. Selleks viiakse läbi FIRST LEGO League Jr. programmi, kus 5 - 9 aastased lapsed saavad oma esimese kogemuse robootika ja programmeerimise alal. Laste ülesandeks on FLL jr. hooaja vältel uurida ühte reaalelulist probleemi, leida sellele nende vaatevinklist lahendus ja seda siis näitustel ka teistega jagada. uue hooaja teemaks on Mission Moon, ehk seotud väga põneva kosmoseteemaga. Kuni 6 lapsest koosnev meeskond peab uurima teemat, ehitama teemaga seotud LEGO liikuva mudeli, meisterdama oma meeskonda ja tegevusi iseloomustava plakati ja seda siis MTÜ Robootika poolt korraldatavatel näitustel ka teistega jagama. Saab olema üks väga õpetlik ja põnev FIRST LEGO League Jr. hooaeg!