Tehnoloogiahariduse Selts

Robootika ei ole ulme (2018)
Tehnoloogiahariduse Selts viib läbi Pärnu linna ja Pärnumaa põhikoolides mBot Arduino robootika töötube. Eesmärk on robootika abil lõimitult arendada õpilaste kaasaegseid oskusi teaduse, tehnoloogia, inseneeria, kunsti ning matemaatika (STEAM) valdkondades. Sihtgrupiks on võrdselt tüdrukud ja poisid teisest ja kolmandast kooliastmest. Veel on töötubade eesmärk näidata koolide juhtkondadele ja hoolekogudele, et inseneeriaerialade (masinaehitus, programmeerimine) õpe on lihtsalt korraldatav ja see on õpilastele huvitav ja arendav. Seltsi liikmete ja toetajate finantseerimisel on hangitud õppevahendid (robotid, joonerajad ja sülearvutid ehk teisisõnu mobiilne robootikaklass). Mobiilne robootikaklass võimaldab õppetööd läbi viia koolides kohapeal tavalistes õppeklassides.