10 rohepöördega seotud videot

Pilt 1

Eesti Noorte Teaduste Akadeemia eestvedamisel valmis 10 rohepöörde edukat läbiviimist toetavat videot

Rohepöörde edukas elluviimine on oluline, et tagada meile tulevikus elamisväärne keskkond ja vähendada nii lähemas kui ka kaugemas tulevikus kliimamuutuste tõttu tekkivaid probleeme majanduses ning ühiskonnas laiemalt. Rohepöörde teemadega on maailmas ja kogu Euroopa Liidus intensiivselt tegeletud juba mitu aastakümmet, kuid endiselt pidurdavad selle arengut mitmed tegurid. Poliitiline valmisolek teemaga tegelemiseks põhineb maksimaalselt ühe valimistsükli pikkusel perspektiivil, mis kliimamuutuste vaates on lühike aeg. Lisaks on takistuseks ka endiselt valitsev teadmatus, hirmud ja kahtlused, mida osaliselt võimevad erinevate huvigruppide levitatav info. Seetõttu on seni puudunud Eestis motivatsioon rohepööre tõsiselt käsile võtta, sest see nõuab tõsist pingutust kogu ühiskonnalt ning puudub konkreetne vastutaja. Eesti Noorte Teaduste Akadeemia (ENTA) eestvedamisel ja Eesti Teadusagentuuri toetusel valmis kümme lühivideot, mis motiveerivad igaüht tegema otsuseid, mis toetavad rohepööret ja aitavad meil juba ilmnenud ning tulevaste väljakutsetega toime tulla. Videod suurendavad ka üldist teadlikkust, et tekitada ühiskondlik huvi rohepööret toetavate teaduspõhiste meetmete väljatöötamiseks nii riiklikul kui ka kohalikul tasemel.

Eesti inimese jaoks on kliimamuutuste negatiivne mõju tajutavana ilmnenud alles viimastel suvedel esinenud erakordsete kuumalainetena. Samuti on juba mõnda aega vähendatud energiatootmist taastumatutest kütustest, aga oluliselt vähem on reaalselt keskendutud madala keskkonnamõjuga energiatootmise võimekuse tõstmisele ja energiavajaduse vähendamisele. Viimane on kajastunud viimase pooleteise aasta jooksul oluliselt tõusnud energiahindades. Paindlik energiatarbimise vähendamine on vajalik toetamaks rohepööret energeetika sektoris ja keskenduma peaks suurima osakaaluga tarbijatele nagu näiteks Eesti hoonefond. Rohepöörde edukaks toimumiseks peavad oma käitumist ja harjumuspärast tegutsemist muutma nii üksikisikud, ettevõtted kui poliitikakujundajad.

Mainitud teemad leiavad käsitlus lühivideotes, kus esinevad noorteadlased Tallinna Tehnikaülikoolist, Tartu Ülikoolist ja Tallinna Tehnikakõrgkoolist ning videote seeria avab Mirabell Veli liikumisest Fridays For Future motiveerimaks igaüht videotesse süvenema ja andmaks oma panus. Iga video lõpus püstitatakse küsimus, mis aitab olla natuke teadlikum selles osas, milline on igaühe keskkonna mõju ja kuidas seda vähendada. Keskkonnamõju vähendamine ja paratamatult saabunud kliimamuutuste negatiivsete mõjudega toime tulemine on keeruline teema, mida on raske kümne lühivideoga katta. Meie videod käsitlevad teemasid, mis on viimasel ajal enim ühiskonnas kajastust leidnud. Energeetika teadlased kirjeldavad, kust elekter tuleb ja kuidas seda saab ise toota ning mida igaüks saab ära teha, et vähendada oma elektriarveid. Ehitusinseneeria valdkonna esindajad julgustavad oma kodu terviklikult rekonstrueerima, et saavutada samaaegselt mitmekordne energiasääst kui ka mugavam ja tervislikum elukeskkond. Samuti kaetakse videotes metsade majandamise ja linnalooduse kavandamise teemad, et säilitada ja luua terviklikult hea elukeskkond nii inimestele kui ka loomadele.

Lisaks kaetud teemadele ei tohi me ära unustada ka muid teemasid näiteks ressursside leidmine rohepöörde läbiviimiseks ja majanduse toimimiseks, keskkonnamõju vähendamine erinevates sektorites (transport, jäätmekäitlus jne) ning keskkonna mõju arvestamine seadusloomes ja ühiskondlike protsesside kujundamisel. Eesti ja maailma teadlased juba tegelevad nende teemadega ning loodetavasti ühiskond valmis rakendama tulemusi ettevõtluses, hariduses ja poliitikakujundamisel. Seniks saame anda igaühele järgmised soovitused:

Õpilaste teadusfestival 2024 autasustamine

Õpilaste teadusfestivali autasustamine 2024

Õpilaste teadusfestival 2024 kutsub osalema!

Õpilaste teadusfestival 2024

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?