Eesti teaduse populariseerimise auhinnad 2023: Tunnusta silmapaistvaid teaduse eestkõnelejaid

Teaduse populariseerimise auhinna võitjad 2022

Kuni 15. septembrini oodatakse kandidaate Eesti teaduse populariseerimise auhinnale, et tunnustada säravaid ja aktiivseid teadusest kõnelejaid ning motiveerida inimesi teadusest rohkem rääkima ja kirjutama. Konkursi auhinnafond on 35 500 eurot.

Konkursi eesmärk on märgata ja tunnustada neid inimesi, algatusi ja asutusi, tänu kellele on teadus ühiskonnas nähtavam ja avalikkusele mõistetavam. Konkursile võib esitada nii ennast ja enda tegevust kui ka kedagi teist ühte valitud kategooriasse. Elutööpreemia kategooriasse ei saa iseennast esitada.

Auhindu antakse välja kuues kategoorias:

  1. Tiiu Silla nimeline elutööpreemia pikaajalise süstemaatilise teaduse ja tehnoloogia populariseerimise eest;
  2. teaduse ja tehnoloogia populariseerimine audio-visuaalse ja elektroonilise meedia abil;
  3. teaduse ja tehnoloogia populariseerimine trükisõna abil (artiklid, artiklite sarjad, raamatud jms);
  4. tegevused/tegevuste sarjad teaduse ja tehnoloogia populariseerimisel;
  5. parim teadust ja tehnoloogiat populariseeriv teadlane, ajakirjanik, õpetaja vms;
  6. parim uus algatus teaduse ja tehnoloogia populariseerimisel.

“Kui 1999. aastal alustasime Geenivaramu loomisega, oli vaja rahvast, teadlasi ja tervishoiutöötajaid veenda selle projekti olemuses ja väärtuses. Nii ma olengi rohkem kui 20 aastat kasutanud igat võimalust, et tutvustada geneetikat laiemalt kõigis meediakanalites, koolides, konverentsidel jne. Oli väga meeldiv üllatus, et seda tööd oli märgatud ning tunnustati möödunud aastal Tiiu Silla nimelise elutööpreemiaga!” tõi välja pikaaegne valdkonna eestvedaja, geeniteadlane ja Eesti Geenivaramu juhataja professor Andres Metspalu.

Kõigil konkursil tunnustuse saanutel on õigus kasutada „Riiklikult tunnustatud teaduse populariseerija” märki. Kvaliteeti ja usaldust väljendav märk on loodud selleks, et head teaduse tutvustajad ja nende töö senisest rohkem silma paistaks.

Ettepanekute esitamise tähtaeg on 15. september 2023. Konkursil osalemiseks palume esitada nii kandidaadi või tegevuse mõju kirjelduse kui ka kandidaadi või kollektiivi juhi elulookirjelduse. Samuti tuleb esitada kaks allkirjastatud soovituskirja ja täidetud osalusvorm. Dokumendid tuleb esitada konkursside lehel: https://konkursid.etag.ee/

Konkurssi korraldab Eesti Teadusagentuur koostöös Eesti Teaduste Akadeemiaga ning seda rahastab Haridus- ja Teadusministeerium. Osalemistingimuste kohta saab lähemalt lugeda teadusagentuuri veebilehelt: https://etag.ee/tegevused/konkursid/eesti-teaduse-populariseerimise-auhind

Teaduse populariseerimise auhinnad antakse üle teaduskommunikatsiooni konverentsil, mis toimub 14. novembril 2023 Tallinnas.

Kontakt ja lisainfo:

Katrin Saart
Vanemkoordinaator
tel 730 0378
katrin.saart@etag.ee

Õpilaste teadusfestival 2024 autasustamine

Õpilaste teadusfestivali autasustamine 2024

Õpilaste teadusfestival 2024 kutsub osalema!

Õpilaste teadusfestival 2024

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?