Eesti Tehnoloogiakasvatuse Liit kutsub osalema festivalil “Noor Insener”

Pilt

Üleriigilise festivaliga „Noor insener“ 2024 soovime innustada noorte loovust ja ettevõtlikkust ning arendada nende oskusi lõimida õppeaineid ja kasutada probleemide lahendamisel STEAM õpet. Ühiselt tegutsedes võib väikestest asjadest kokku panna suure ja keerulise teose, kasvõi masina, mis sümboliseerib Eestimaa noorte aktiivsust ja nutikust.

Festivali eesmärk on kasvatada noortes huvi ja tegutsemisvõimalusi tehnoloogia ainevaldkonna, tehnikateaduste ning inseneri elukutse osas. Festivali raames on poistel ja tüdrukutel võimalus ise aktiivselt osaleda tehnoloogia eakohasel arendamisel, et jõuda selle parema mõistmiseni. Tervitame kõiki uudseid õpilaspäraseid lahendusi – noorte ideede ja mõtete realiseerimist praktikas!

Sihtgrupiks on õpilased ja noored koos juhendajaga. Festivalile on oodatud kõik huvilised. Meeskonna suurus pole piiritletud, kuid oma masinat esitlema ootame kuni 2 noort koos juhendajaga (kokku 3 inimest). Iga meeskond monteerib kohapeal valmis kaasa võetud masina ja esitleb seda. 

Festival leiab aset 19.04.2024, kell 11.00-15.00 Püünsi Kooli võimlas: https://www.pyynsi.edu.ee/. Huvilistel on võimalus erinevaid masinaid uudistada, nende kohta noortele küsimusi esitada ning hääletada nutitelefoniga parima meeskonna poolt.

  • Ülesanne: selle aasta teema on liikuvad masinaelemendid, hõõrdumise ja hambumisega ülekanded. Samuti on palume kaasa võtta varasemate festivalide tööd, mitmesugused ahelreaktsioonimasinad ja kuulimängud.

Festivalil osalemiseks palume aegsasti registreerida hiljemalt 08. aprilliks 2024 tehnoloogiakasvatuse liidu kodulehe kaudu. Valitud masinatest pannakse pildid Eesti Tehnoloogiakasvatuse Liidu kodulehele (www.tehnoloogia.ee).

Festivalil saavad kõik vaatajad anda oma hääle meeldivale masinale. Parimate tööde autoritele pannakse välja väärikad auhinnad, kõiki osalejaid tunnustatakse tänukirjaga. Kõik registreerinud osalejad saavad festivali sümboolikaga nokamütsi! Võistluse läbiviimist toetab Eesti Teadusagentuur.

Lisateave: www.tehnoloogia.ee, festival@tehnoloogia.ee

pilt1

Õpilaste teadusfestival 2024 autasustamine

Õpilaste teadusfestivali autasustamine 2024

Õpilaste teadusfestival 2024 kutsub osalema!

Õpilaste teadusfestival 2024

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?