ERMi teadusseminarid alustavad taas

ERMi teadusseminar

Eesti Rahva Muuseumis jätkub muuseumi enda teadusosakonna poolt korraldatav teadusseminaride sari. 9. septembril kell 14 peavad Pille Runnel (ERM, teadusdirektor) ja Agnes Aljas (ERM, teadussekretär) ettekande pealkirjaga „Quo vadis, muuseumiuuringud? Muuseumidele suunatud arendustegevus kahes rahvusvahelises kultuurisektori innovatsiooniprojektis MOI ja Me Mind”.

Eesti Rahva Muuseumi muuseumiuuringute töörühm on viimasel kolmel aastal osalenud kahes rahvusvahelise kultuurisektori innovatsiooniprojektis. Mõlemaid projekte täidavad koostööpartnerid kultuuri- ja akadeemilisest sektorist. Projekti MOI – Mõjukad muuseumid (https://www.museumsofimpact.eu/) eesmärgiks on töötada välja muuseumidele mõeldud hindamismudel, mis aitab muuseumidel seada arenduseesmärke tänapäeva keerukas ja kiirelt muutuvas tegevuskeskkonnas.

Koostööprojektis Me Mind – “Muuseumid ja sündmused – andmeanalüütilised lähenemised kohalikule keskkonnale avaldatava mõju mõõtmisele” (https://www.memind.eu) uuriti uusi võimalusi ja otsiti uusi metoodikaid kultuuriorganisatsioonide sotsiaalsete ja majanduslike mõjude hindamisel olukorras, kus organisatsioonide kasutada on suurandmed. Samas puuduvad tihti oskused ja teadmised nende analüüsiks ja tulemuste laiapõhjaliseks rakendamiseks otsuste tegemisel ja kommunikatsioonis. Ettekandes vaadatakse ka seda, milline on kahes arendusprojektis olnud akadeemiliste partnerite, sealhulgas muuseumikommunikatsiooni uurijate roll.

Ettekandele järgneb akadeemiline arutelu.

Üritus toimub hübriidvormis ERMi Rahvakultuuri koolitus- ja teabekeskuse auditooriumis ja veebis MS Teamsi vahendusel: https://bit.ly/3AvAI5k

Foto hetkel ERMis vaadata olevalt näituselt „Numbripõnevus. Arutlus andmetest ja mõõtmisest“. Foto autor Anu Ansu.

 

Lisainfo:
Tenno Teidearu, ERMi teadur, telefon 5198 1894

Õpilaste teadusfestival 2024 autasustamine

Õpilaste teadusfestivali autasustamine 2024

Õpilaste teadusfestival 2024 kutsub osalema!

Õpilaste teadusfestival 2024

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?