Esita enda töö Õpilaste teadustööde riiklikule konkursile!

Õpilaste teadustööde riiklik konkurss

Kuni 20. veebruarini 2022 saavad põhikooli- ja gümnaasiumiõpilased esitada oma uurimus- või loovtöö õpilaste teadustööde riiklikule konkursile.

Juba 21. korda toimuva konkursi eesmärk on innustada noori uurima süvitsi mõnd huvipakkuvat teemat või nähtust, anda õpilastele võimalus tutvustada oma põnevaid leide laiemale publikule ning saada kasulikku tagasisidet haridus- ja teadusvaldkonna asjatundjatelt.

Konkursitöid hinnatakse eraldi põhikooli- ja gümnaasiumiastmes, võitjate vahel läheb jagamisele 11 400 € suurune preemiafond. Osaleda võivad kõik 12-19–aastased Eestis õppivad noored kas üksinda või kuni kolmeliikmelise rühmana. Konkursil osalemiseks tuleb esitada konkursi toimumisega samal (2022) või sellele eelneval kalendriaastal valminud ja nõuetekohaselt vormistatud konkursitöö.

Kuni 100 parima töö autorid saavad oma uurimusi esitleda konkursi lõppvoorus, mis  toimub õpilaste teadusfestivalil 12.–13. aprillil 2022 Tartus Eesti Rahva Muuseumis. Festivalil antakse üle riiklikud preemiad ja koostööpartnerite eriauhinnad ning tunnustatakse parimate tööde juhendajaid.

Teadusagentuuri teaduskommunikatsiooni osakonna juhataja Annely Allik avaldas heameelt, et konkursil osalejate arv on järjest kasvanud ning et seekord saavad osa võtta ka nooremad huvilised. “Meie üks eesmärkidest on äratada noortes teadushuvi ja pakkuda neile võimalust seda päriselt rakendada, seega on tore teatada, et nüüd on osalema oodatud kõik vähemalt 12-aastased õppurid. Lisaks on konkursil osalemine hea võimalus end proovile panna ja tutvuda teiste põnevate töödega. Ja kui läheb hästi, siis võita väga ägedaid auhindu, muuhulgas võimaluse esindada oma teadustööga Eestit välismaal. Ka tänavusel õpilastööde konkursilt tõid Eesti noored Hispaanias toimunud Euroopa noorteadlaste konkursilt koju eripreemiad,” julgustas Allik õpilasi konkursil osalema.

Lisainfo konkursi ja osalemistingimuste kohta leiab teadusagentuuri veebilehelt. Töid saab esitada konkursikeskkonnas www.etag.ee/konkursid. Konkursitööle tuleb lisada kuni 1-leheküljelised eesti- ja ingliskeelsed kokkuvõtted. Kui töö on esitanud õpilaste kollektiiv, või kui konkursitöö moodustab osa laiemast uurimistööst, tuleb kaaskirjas selgelt välja tuua iga õpilase panus töö valmimisse.

Kontakt ja lisainfo:

Signe Toomla
Konkursi koordinaator
Eesti Teadusagentuur
Signe.Toomla@etag.ee

Õpilaste teadusfestival 2024 autasustamine

Õpilaste teadusfestivali autasustamine 2024

Õpilaste teadusfestival 2024 kutsub osalema!

Õpilaste teadusfestival 2024

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?