Fermi Energia korraldab tuumaenergia suvekooli

Fermi instagram posts

Suvekooli peateemaks on tuumaenergia. Jagame baasilisi teadmisi sellest, mis on tuumaenergia ning vaagime, milliseks kujuneb selle teadus- ja majandusharu tulevik järgmise 2-20 aasta jooksul.

Murrame tuumaenergia kohta levivaid müüte ning püüame mõista selle energialiigi kasutusvõimalusi tänapäeva ja lähituleviku Eestis. 

Suvekoolis esinevad valdkonna asjatundjad: tuumaenergeetikud, füüsikud, ehitusvaldkonna spetsialistid jt.

Fermioni suvekool on eelkõige suunatud bakalaureuseõppe tudengitele, aga võimalusel kaalume ka veidi nooremate ja vanemate tuumahuviliste kaasamist.

Sellest lähtuvalt oleme kujundanud ka ettekannete, mängude ja praktiliste ülesannete kogumiku nii, et kaasamõtlemisrõõmu oleks igaühel, sõltumata sellest, kas tuumaenergia tundub pigem hirmutava või põnevana.

Kõrgkoolis juba valitud õppesuund ei pea tingimata olema seotud tuumaenergiaga, kuid huvi energia, kliimamuutuste või füüsika vastu on kindlasti kasuks.

Tuumaenergia seondub paljude erialadega – geoloogia, keskkonnakaitse, majandus, psühholoogia, kommunikatsioon, rahvusvahelised suhted, julgeolek, personalitöö jne.

Suvekoolis osalenu saab tuumaenergiast teadmised, mida ei paku ükski füüsikaõpik ega veebiloeng.

Kui teema Sind huvitab, oled oodatud osalema 29.- 31. juuli.

Täida registreerimisvorm ja kirjuta täpsemalt oma huvist enne 30. juunit aadressil: fermi.ee/suvekool/

Ole kärme registreeruma, sest kohtade arv on piiratud.

Õpilaste teadusfestival 2024 autasustamine

Õpilaste teadusfestivali autasustamine 2024

Õpilaste teadusfestival 2024 kutsub osalema!

Õpilaste teadusfestival 2024

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?