Haridusteaduslike tööde riiklik konkurss ootab osalema 1. veebruarini

HTK

Eesti Teadusagentuur kutsub osalema haridusteaduslike tööde riiklikul konkursil. Tööde esitamise tähtaeg on 1. veebruar 2023 ja konkursi preemiafond on 10500 eurot.

Konkursile on oodatud tööd kasvatusteaduse ja haridusteaduse laiast valdkonnast: pedagoogikast  haridussotsioloogiani ning psühholoogiast haridustehnoloogiani. Töid saab esitada järgnevates kategooriates:

  1. eesti keeles publitseeritud teadustööd/artiklid;
  2. võõrkeeles publitseeritud teadustööd/artiklid;
  3. publitseeritud ja/või kaitsmisele lubatud doktoritööd ning monograafiad;
  4. magistritööd.

Konkursitöö peab olema kaitsmisele lubatud või trükis avaldatud konkursi toimumise aastal (2023) või sellele eelneval kahel viimasel kalendriaastal (2021 või 2022). Töid saab esitada 1. veebruarini 2023 ETAGi konkursikeskkonnas www.etag.ee/konkursid. Konkursi tingimustega saab lähemalt tutvuda veebilehel https://etag.ee/tegevused/konkursid/haridusteaduslike-toode-konkurss/.

Parimate tööde autoreid autasustatakse haridusteaduste konverentsil, mis toimub 2023. aasta kevadel.

Konkursi eesmärk on väärtustada haridus- ja kasvatusteaduste valdkonna teadustööd, innustada tulemuste publitseerimist ning avaldada tunnustust teadustöö tegijatele. Konkurssi korraldab Eesti Teadusagentuur ning seda rahastab Haridus- ja Teadusministeerium.

 

Kontakt ja lisainfo:
Marion Villemson
Konkursi koordinaator
Tel. 730 0339
Marion.Villemson@etag.ee

Õpilaste teadusfestival 2024 autasustamine

Õpilaste teadusfestivali autasustamine 2024

Õpilaste teadusfestival 2024 kutsub osalema!

Õpilaste teadusfestival 2024

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?