Kandideerimine teadusmalevasse on avatud!

Pilt 1

Teadusmalevas saab teha uurimistööd kosmosega seotud teadusvaldkonnas

Tartu Ülikooli Tartu observatoorium ootab kandideerima Teadusmalevasse. See on suvine 15–19 aastaste koolinoorte teaduslaager, kus tavaliste malevatööde asemel tehakse teadustööd kosmosega seotud uurimissuundadel. Õpilastel on võimalus veeta kaks ja pool nädalat Tõraveres ning teha uurimistööd ühel kolmest kosmosega seotud teadusvaldkonnast: astronoomia ja kosmoloogia, kaugseire või kosmosetehnoloogia ja laborid.
Teadusmalevasse oodatakse nii kosmoseentusiaste, kui neid, kes soovivad avardada oma silmaringi ja panna end proovile enda jaoks täiesti uuel teemal. Tartu observatooriumi teadlaste seast leitakse 15 osalejale tema huvidele vastava valdkonna spetsialist ning üheskoos jõutakse lõpliku uurimustöö teema või uurimisküsimuse sõnastamiseni.
Malevasse aitab sisu luua observatooriumis tegutsev ESERO Eesti hariduskontor. Maleva raames käiakse külas erinevatel kosmose- ja tehnoloogiaettevõtetel ning on ka vabaajaprogramm filmiõhtutega.
Tartu Hansa Rotary klubi on ka sel aastal osalejatele välja pannud 250-eurosed stipendiumid. Klubi president Tiia Teppan peab oluliseks, et noored näevad, kuidas käib päris teadusasutuses teadustöö tegemine. „Eelmise aasta Teadusmalevas osalejate tööde kaitsmisi kuulates tekkis minul nende noorte suhtes suur aukartus – nad on targad, õpihimulised ning tulemustele orienteeritud. On suur rõõm olla osaline andekate teadushuviliste noorte esilekerkimisel ning Tartu Hansa Rotary Klubi jätkab kindlasti andekuse toetamist,“ ütleb Teppan.  

Kandideerimiseks tuleb saata aadressile teadusmalev@ut.ee vabas vormis elulookirjeldus koos motivatsioonikirjaga, kust selgub, millises valdkonnas soovitakse uurimistööd teha ning mis on uurimistöö visioon.

Kandideerimise tähtaeg on 17. aprill 2023

Rohkem infot teadusmaleva kohta: https://esero.ee/event/teadusmalev 

Pilt 1

Õpilaste teadusfestival 2024 autasustamine

Õpilaste teadusfestivali autasustamine 2024

Õpilaste teadusfestival 2024 kutsub osalema!

Õpilaste teadusfestival 2024

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?