Karjäärispetsialistide kevadkoolis räägiti inseneeria pealekasvu tähtsusest ning kõrg- ja kutseharidusest.

Pilt 2

10-11. mail 2023 toimus Tallinnas karjäärispetsialistide kevadkool. Kahepäevase ürituse eesmärgiks oli anda karjäärivalikuid nõustavatele spetsialistidele arusaadav ning adekvaatne ülevaade, mida tähendab karjäär tehnoloogia ja inseneeria valdkonnas, millised on perspektiivikad ametialad tuleviku vaates ning arutleda laiemalt tehnoloogia- ja inseneeria hariduse ja karjäärivalikute teemal. 

Üritusel esinenud Tõnis Vare, kes on Eesti Elektritööstuse Liidu tegevjuht tõi välja karmi statistika: tänavu sündis Eestis sama palju lapsi kui meie ülikoolides on kohti. Samuti manitses Vare, et taastuvenergia arendus on hädavajalik, kuna taastuvenergia katvuse määrast oleneb kas meie elektrihind on turul soodne või määravad hinna fossiilkütustel töötavad elektrijaamad. 
Tiina Laidvee, Haridus- ja Teadusministeeriumi juhtivekspert andis osalejatele ülevaate järgnevatel aastatel toimuvatest muutustest kõrghariduses. Välja toodud muudatuste eesmärkideks on tagada suuremale hulgale üliõpilastele juurepääs kõrgharidusele, toetada kõrgkoole ning motiveerida üliõpilasi nominaalajaga kõrgharidust omandama. Samuti on oluline suurendada üliõpilaste vastutust ning kutsuda üles tegema teadlikumaid ning läbimõeldumaid otsuseid. 

Pilt 1

VOCO karjäärinõustaja Helen Johanson kirjeldas erisusi akadeemilise ja teoreetilise kõrghariduse- ning praktilise sisuga kutsehariduse vahel. Praegusel ajal väärtustatakse mõlemaid haridusvalikuid, kuid tuleviku siht on koolitada eksperte, kes oleksid kõrgharitud teoreetikud ning teeksid läbi ka praktilise kutsehariduse baasil õppekava. 
Rakett69 finalist ning praegune Tartu Veeriku Kooli füüsika õpetaja Gert Lees rääkis, kuidas tema jõudis õpetaja elukutseni ning võrdles kõrghariduse ja kutsehariduse plusse ja miinuseid. Lees mainis, et kutse- ja kõrgharidus ei ole kahe mündi kaks erinevat poolt, vaid hoopiski täiendavad üksteist. Elukestev ning mitmekesine õpe tagab pideva arengu ning paljud raskused oleme ise välja mõelnud. 
Tiheda esimese päeva lõpetas Thermory personalijuht Katri Jürine, kes arutles mida tööandja noorelt ootab ja mida noored tööandjalt ootavad. Karjäärispetsialistid said korraliku ülevaate põlvkondlikest erinevustest nii töökohas kui ka vajaduspõhiselt. Samuti räägiti tulevikusuundadest tööalaselt: isiklik- ja karjäärialane areng, paindlik töö, coaching, individuaalne lähenemine ja kaasamine ning juhi üha suurem vastutus meeskonna tugisambana. 

Kevadkooli teisel päeval külastati erinevaid asutusi, kus tutvustati töövõimalusi ja räägiti töökeskkonnast. Meid võtsid vastu Magnetic MRO – sertifitseeritud kommertslennukite täisteenust pakkuv hooldusettevõte, Tallinna Linnahall – suurehitis, mis oli ainus Nõukogude perioodil kerkinud mereäärne avalik objekt ning Insero, mis tegeleb masinaehituslike erilahenduste projekteerimisega. 

Kevadkooli mõlemad päevad oli täis informatiivset ning inspireerivat sisu. Kevadkooli korraldustiim tänab esinejaid, osalejaid ning külastatud ettevõtteid!  

Kevadkool 2023 pildid leiab SIIT
Rohkem infot kevadkooli esitluste kohta SIIT

Pilt 3

Autor: Laura Kriisa
Avaldatud: 15.05.2023

 

Õpilaste teadusfestival 2024 autasustamine

Õpilaste teadusfestivali autasustamine 2024

Õpilaste teadusfestival 2024 kutsub osalema!

Õpilaste teadusfestival 2024

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?