Koolide ja kooliväliste partnerite koostööseminar kutsub osalema

koostööseminar

Koolide ja kooliväliste partnerite koostööseminar tuleb taas, sellel korral Ida-Virumaal! Usutavasti ei vaidle keegi vastu, et kooliharidus peaks olema huvitav, päriseluga seotud ning valmistama noori võimalikult adekvaatselt ja mitmekesiselt ette edasiseks eluks. Kas tänapäeva kiiresti muutuvas ühiskonnas suudavad kool ja õpetajad seda pakkuda?

Koolis õpitavat saab muuta oluliselt mitmekesisemaks ning siduda päriseluliste probleemide lahendamisega, kui kaasata õppetegevusse kooliväliseid partnereid (nt muuseumid, haiglad, teadusasutused, MTÜd jne.) oma teadmiste, oskuste ja informatsiooniga.

TOIMUMISE AEG
3. november 2022 kell 13.00-17.00 Ida-Virumaa kutsehariduskeskus Jõhvis
 
Koostööseminari eesmärk on tutvustada juba toimivate heade praktikate kaudu erinevaid võimalusi, kuidas koolid ja erinevad osapooled saavad ühiselt tegutsedes muuta noorte kooliharidust mitmekesisemaks, siduda õppetöö rohkem päriseluliste olukordadega ja panustada seeläbi õpilaste teadlikumate karjäärivalikute ja tulevikuplaanide kujunemisse.

Seminarile ootame peamiselt ettevõtete ja üldharidus- ning kutsekoolide esindajaid, aga ka teisi ettevõtluse, hariduse ja sidusvaldkondade esindajaid, kes on huvitatud koolide ja erinevate partnerite koostöö arendamisest.

PÄEVAKAVA

13.30

  Registreerimine,  saabumiskohv
14.00   Seminari sissejuhatus ja motivatsioonikõne – miks ettevõtete ja koolide koostööd on vaja? 
    Harald Lepisk, moderaator
14.15   Ida-Viru Ettevõtluskeskuse tugi koolide ja partnerite koostöö alustamisel
    Kerda Eiert, Ida-Viru Haridusklastri koordinaator
14.30   Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse koostöökogemus ja valmidus
    Karen Sukiasyan, PR ja arendusjuht, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
14.45   Räpina ettevõtete tegevustest lähtuvad ülesanded ja muud koostöö võtted Räpina Ühisgümnaasiumi ja Aianduskooli näitel.
    Kätlin Neimann, Räpina Ühisgümnaasium
15.00   Kuidas praktikud toovad kooliellu põnevust ja “päris” elu
    Triinu Kärbla, Võru Kesklinna Kool
15.15   Paneelarutelu “Koostöö võimalused ja pidurid”
    Arvamused ning seisukohad koostöö teemal õpilaste, õpetajate ja ettevõtete vaatenurgast, et mõista paremini üksteise “mänguruumi” ja leida koostöökohti. Kõigi osalejate arvamus on oodatud. Ei ole õigeid ja valesid arusaamu ega ka rumalaid küsimusi.
15.55   Praktiline töötuba – ideede pank
    Ajurünnak, kus koolide, ettevõtete ja teiste kooliväliste partnerite esindajad genereerivad ühiselt koostöö ideid, mida ühiselt ellu viia,  lähtudes oma võimalustest, pidades silmas nii õpilaste, koolide kui  ettevõtete vajadusi ja ootusi.
16.40   Seminari kokkuvõte
16.50   Eksursioon – Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse külastus (ca 45min)

 

Osalemine on TASUTA! Registreeri kohe, et kindlustada endale koht seminaril!

Seminar toimub Hariduskopteri, Eesti Teadusagentuuri ning Haridus- ja Noorteameti ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu koostöös.

REGISTREERI SEMINARILE SIIN!

Õpilaste teadusfestival 2024 autasustamine

Õpilaste teadusfestivali autasustamine 2024

Õpilaste teadusfestival 2024 kutsub osalema!

Õpilaste teadusfestival 2024

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?