Koolitusprogrammi “Tuleviku insener-disainer” registreerumine on avatud!

Pilt 1
Registreerumine on avatud! TalTechiEKA ja TLÜ inspireeriv ning praktiline 9.-12. klasside õpilastele mõeldud koolitusprogramm Tuleviku insener-disainer alustab 23. septembril uut hooaega!

Noortel on võimalik valida nelja esmakordselt toimuva mooduli vahel:

  1. Kuidas kustutada tuld? Õppekohad on täitunud. 

Mooduli lõpuks arendavad ja disainivad õpilased tuletõrje-roboti, mis suudab tuvastada väikese tulekahju ja selle kustutada. Tähelepanu pööratakse säästvale ressursikasutusele, kliimaneutraalsusele, ohutusele ja võimalikele tehnilistele lahendustele, aga ka roboti disainile ning kasutusmugavusele.

  1. Kuidas disainida keskkonnasõbralikku toidutoodet?

Õppepäevade jooksul arendavad noored rühmades välja omanäolise ja keskkonnasõbraliku toidutoote. Õpilastele tutvustatakse olulisi toidu tootmise, pakendamise ja säilitamise nõudeid, samuti saadakse ülevaade kulinaarsetest, loodusteaduslikest ning disainialastest baasteadmistest.

  1. Kuidas kasutada vihmavett?

Mooduli eesmärk on arendada ja ehitada vee toimel töötav ning visuaalselt silmapaistev muusikainstrument koos sademevee kogumise mahutiga. Noored saavad ülevaate kliimast, linna protsessidest ja mõjuritest, keskendudes eelkõige veeringele. Selgitatakse välja, millised jätkusuutlikku veemajandust ja head linnakeskkonda toetavad lahendused on juba olemas.

  1. Kuidas disainida kestlikku moodi? Õppekohad on täitunud.

Praktiliste disainiülesannete käigus valmivad noorte enda disainitud riided ja aksessuaarid, mis on jätkusuutlikud nii kasutatud materjalide, tootmisviiside kui ka toodete pikema kasutusea osas. Noortele tutvustatakse, kuidas täna moetööstus toimib ja kui suur on moetööstuse jalajälg.

Õpilased saavad programmis osaledes põhjaliku ülevaate inseneri, loodusteadlase ja disaineri elukutsest. Õpilased hakkavad läbi praktilise õppe lahendama erinevaid keskkonnaprobleeme ning aitavad seeläbi kaasa innovaatilisema tuleviku loomisele.

Programmi on oodatud osalema kõik 9.-12. klasside noored üle Eesti. Osalejatele väljastpoolt Harjumaad kompenseeritakse sõidukulud.

Õppepäevad (9-10) toimuvad laupäeviti kell 10.00-15.15 kuni maikuuni nii TalTechi, EKA kui TLÜ õppehoonetes ja laborites. Päev sisaldab ka lõunasööki.

PS! Registreerumisega tasub kiirustada, sest kohad täituvad kiiresti! ?

Lisateave ja programmi registreerimine: 

TalTechi ja EKA „Tuleviku insener-disainer“ õppeprogramm

Parimate soovidega
Katariina Pops
Koordinaator
TalTech Tehnoloogiakool
katariina.pops@taltech.ee
620 3686

Õpilaste teadusfestival 2024 autasustamine

Õpilaste teadusfestivali autasustamine 2024

Õpilaste teadusfestival 2024 kutsub osalema!

Õpilaste teadusfestival 2024

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?