Kuidas leida põnev uurimistöö teema kõrgkoolist?

Õpilaste teadustööde riiklik konkurss

Iga uurimistöö aluseks on huvipakkuva teema leidmine. Eesti kõrgkoolide teadlased uurivad palju põnevat ning mitmed neist ootavad enda juurde uurimistööd koostama ka gümnasiste. 

2022. aasta alguses kaardistasime kõrgkoolide pakutavad võimalused ja koondasime nendest ülevaate lehele miks.ee/uurimistoo. Iga teema juures on välja toodud ka kontakt, mille kaudu potentsiaalse juhendajaga ühendust võtta ning lisatud on lühikirjeldus sellest, mida valdkonna uurimine endast täpsemalt kujutab. Hetkel on loetelus kokku 73 teemat koos 49 juhendajaga, eraldi on välja toodud juhendajate valmisolek juhendada uurimistööd vene ja inglise keeles. 

 

uurimisteemad

Õpilastel on valida mitmete põnevate uurimisvaldkondade vahel humanitaariast loodusteadusteni. Üheks teadlastele laialdaselt huvipakkuvaks küsimuseks on inimeste keelekasutus internetis. Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituudis saab lähemalt uurida, missugune on netikeel Instagramis, Facebookis ja Twitteris või kuidas kõnelevad enda videotes erinevad suunamudijad. Lisaks saab uurida erinevaid keelepaare ehk seda, kuidas kasutavad mitmekeelsed inimesed erinevaid keeli korraga kirjalikus ja suulises suhtluses. Loodusteaduste austajad saavad uurida CO2 sisaldust avalikes kohtades, et hinnata viirustesse nakatumise riski . Õpilastel on seeläbi võimalik panustada analüüsi, millel on suur praktiline väärtus – eduka töö tulemusi saab kasutada erinevate meetmete rakendamisel, mille abil tulevikus pandeemia levikut pidurdada. 

Arvutisüsteemide ja IT-teemade valiku on välja pakkunud Tallinna Tehnikaülikool. Uurida on võimalik nii masinõpet ja selle kasutamist välitingimustes toimuva seire jaoks kui ka koolide küberturvalisust. Põnevust ja huvitavaid avastusi võib leida ka hüljeste veealuste häälitsuste uurimine – see annab võimalusi analüüsida erinevate häälitsuste tähendusi. Kosmosehuvilised saavad lähemalt katsetada selektiivseid kosmosesensoreid eksperimentaalses keemialaboris – tegeleda saab nii spektriskoopilise analüüsi kui ka saasteainete tuvastamisega. 

Sisekaitsevaldkonnast huvitatud noortel on võimalik teha enda uurimistööd Sisekaitseakadeemias. Uurida saab aktuaalsed teemasid nagu küberhügieen, hübriidohud Eesti julgeolekule, aga ka valeuudiste levimist ja deepfake´i rakendamist infosõjas. Lisaks on uurimisteemasid ja juhendajaid välja pakkunud Rahvusarhiiv ning Eesti Maaülikool. 

Kõrgkoolide ja teiste asutuste poolt pakutavad uurimisteemad annavad õpilastele võimaluse mõne huvitava uurimisküsimusega süvitsi tegeleda. Selle kaudu tekib hea ülevaade ka teadusgruppide tööst ja analüüsimeetoditest. Pakutud teemade ring on lai ning meelepärase leidmisel tasub kiiresti vastava juhendajaga ühendust võtta – arvestada tuleb asjaoluga, et kohad uurimisgruppides on piiratud. 

Õpilaste teadusfestival 2024 autasustamine

Õpilaste teadusfestivali autasustamine 2024

Õpilaste teadusfestival 2024 kutsub osalema!

Õpilaste teadusfestival 2024

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?