Kuidas suunata teadusteemalist kommunikatsiooni?

illustratsioon

Oled mõelnud, kuidas enda teadustöö tulemustest otsustajatele teada anda või teadusteemalist kommunikatsiooni suunata? Soovitame selleks käsiraamatut, mis sisaldab praktilisi nõuandeid, kuidas teemadega soovitud sihtrühmadeni jõuda (otsustajad, noored, ülikoolid, laiem avalikkus, meedia).

Näiteks soovi korral laiemale avalikkusele kommunikeerida sõnumit, tuleb avalikkus segmenteerida selgemateks rühmadeks, sest kõik rühmad kasutavad eri kanaleid ja viise info omandamiseks. Noorte (uue põlvkonna) puhul tuleb kasutada neile omaseid mooduseid ja keelt neile suunatud sõnumite päralejõudmiseks (sh Bar Camps, storytelling jne). Nõuandeid kanalite ja suhtlusviiside valikuks antakse otsustajateni jõudmiseks, nii kohalikul, riigi kui Euroopa tasandil.  

Käsiraamatut saab kasutada veebis või selle endale alla laadida siin:

Käsiraamat on valminud Horisont 2020 projekti DANDELION raames.

Margit Meiesaar/miks.ee

Foto: http://www.dandelion-europe.eu 

 

Õpilaste teadusfestival 2024 autasustamine

Õpilaste teadusfestivali autasustamine 2024

Õpilaste teadusfestival 2024 kutsub osalema!

Õpilaste teadusfestival 2024

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?