Lahe geograafiatund tuleb taas!

lahe geograafiatund

Lahe geograafiatund on tulemas ka sel aastal, kuid lähtudes ebastabiilsest viroloogilisest olukorrast ollakse projekti ette valmistades ja läbi viies ettevaatlikud. Seetõttu on võimalik koolikülastusi tellida perioodiks 15. november – 17. detsember SIIN (tellida saab vaid vormi kaudu). Esimese registreerumise tähtaeg on 14. november ning oluline on arvestada, et sõltuvalt kooli olukorrast võib ette tulla ootamatusi. Teine registreerumine avaneb 2022. aasta alguses ning siis on võimalik tellida koolikülastusi kuni kooliaasta lõpuni.

2021/2022 õppeaastal pakutavad teematunnid:
PLANEERIMISE TEEMATUND – sisetund. Teematund tutvustab läbi mängulise rühmatöö tähtsamaid ruumilise planeerimise ülesandeid: taustinformatsiooniga tutvumine, arutelu ja kompromisside tegemine, kavandatu esitlemine. Tunni eesmärk on laiendada õpilaste teadmisi kaasaegsetest tööriistadest, läbi mille planeerijad linnade ja maapiirkondade arengut suunavad. Teematundi kohandatakse vastavalt kooli asukohale.

NUTITELEFONI TEEMATUND – sisetund. Teematunnis harjutatakse teekonnaplaneerimist ja igapäevaste geograafiliste ülesannete lahendamist nutitelefonide abil: leia majutuskoht, jõua õigele bussile, leia sobiv teekond jne. Tunnis kasutatakse tahvelarvuteid (või õpilaste nutiseadmeid), mis tuleb koolil endal tagada!

LOODUSGEOGRAAFIA TEEMATUND – sise/välitund. Tunni käigus selgitatakse igapäevaste ilmavaatluste vajalikkust, mõõtmiste ning vaatluste tehnoloogiat ja viiakse läbi erinevad mõõtmised-vaatlused. Tunni tulemusena oskab õpilane teostada igapäevast ilmavaatlust. Loodusgeograafia teematund viiakse sobiva ilma korral läbi väljas, külma ja vihmase ilma korral klassiruumis. Tund on eelistatult suunatud põhikoolile.

3D-MODELLEERIMISE TEEMATUND – teematund arvutiklassis. Tunnis loovad õpilased lihtsa 3D-mudeli Tallinna kesklinnast. Töötoa käigus tutvustame geoinformaatikat ja räägime 3D-mudelite vajalikkusest ja rakendamisest. Tunnis kasutatakse vabavaralist QGIS 3 kaardirakendusprogrammi (õpetaja peab tagama selle, et programm eelnevalt kooliarvutitesse alla laetakse). Tund sobib nii põhikooli kui gümnaasiumi õppeastmele (eelistatult 9.-12. klass). Tunni kestus on 45 minutit.

Ühes koolis viiakse läbi 2-5 teematundi ÜHEL valitud teemal. Teematunnid peavad toimuma järjest ja seda erinevatele klassidele (sh loetakse erinevateks klassideks ka paralleelklassid). Tunde pakutakse 7.-12. klassidele. Minimaalne õpilaste arv tunnis on 10 õpilast ja maksimaalne 30 õpilast, seega palume vastavalt sellele klasse kas liita või eraldada. Õpetajal palume tundide ajal viibida klassis.

Teematundide läbiviimine on koolile TASUTA. Teematundide läbiviijateks on kaks Tartu Ülikooli geograafia osakonna tudengit. Projekti toetab Eesti Teadusagentuur.

Küsimuste korral võite julgelt pöörduda: lahegeograafiatund@gmail.com

lahe geograafiatund

Õpilaste teadusfestival 2024 autasustamine

Õpilaste teadusfestivali autasustamine 2024

Õpilaste teadusfestival 2024 kutsub osalema!

Õpilaste teadusfestival 2024

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?