Lahe teaduspäev Kilingi-Nõmme Gümnaasiumis

teaduspäev kilingi-nõmmes

Tekst: Madli Leikop, Foto: Margit Jaanson

6. juunil toimus Kilingi-Nõmme Gümnaasiumis esmakordselt teaduspäev, mille idee käisid välja kooli õpilased.

Kooli huvijuhi Laine Ülemaantee sõnul andis noortele indu idee uudsus: „Teadusalaseid õppetunde, õppekäike, laboreid on toimunud aastaid, kuid terviklikku teaduspäeva polnud varem koolis olnud.“

Teaduspäeval osales silmatorkavalt palju koostööpartnereid, keda aitasid leida õpetajad ja õpilased ise, kes pakkusid välja töötubade ideid ja tegijate kontakte. „Lisaks otsisime erinevaid teaduse populariseerijaid, uurisime koostöövõimalusi kõrgkoolidega. Palju abi oli „Tagasi kooli“ andmebaasist,“ rääkisid Laine Ülemaantee ning kooli karjäärikoordinaator Pille Kadak. „Koostööpartneritele oli see põnev väljakutse, kuna meie teada koolides teadusteemalisi päevi sellises mahus veel nii palju ei korraldata.“

teaduspäev kilingi-nõmmesPäev oli kirev ja tegevusi jagus igale vanuseastmele. Põhikooliõpilastele esinesid Nele Rent Pärnu Muinsuskaitseametist ja Elin Soomets Tartu Ülikooli looduskaitsebioloogia töörühmast. Omanimelise tantsu- ja moestuudio juht Marika Hanson pani õpilased tunnis liikuma ja tervislikud eluviisid saidki selgemaks. Suurt elevust tekitasid teadusteatri „Kolm põrsakest“ katsed. Eesti Teadusagentuuri leiutamise teemalistes töötubades tegid õpilased ajurünnaku ideede leidmiseks ja teostasid leituise idee kohta taustauuringu. Töö käigus valmisid joonised ja mudelid ning lõpuks tuli tehtut kaaslastele esitleda.

7. klassid külastasid aktsiaseltsi Pärnu Vesi ja Pärnu Muuseumi. 8. klassid konstrueerisid Eesti Maaülikooli tudengite juhendamisel nn mõttetuid masinaid ning tegelesid SA Tartu Ülikooli Kliinikumi laborispetsialisti Riin Tamme juhendamisel DNA eraldamisega.

teaduspäev kilingi-nõmmesGümnaasiumiõpilaste teaduspäeva tegevusi viisid läbi Bioteaduste Üliõpilaste Selts, TÜ Pärnu kolledži õppejõud Meelis Sarv ja Thea Perm Eesti Ornitoloogiaühingust. Eesti Teadusteakadeemiaga koostöös pidasid 11. klassi õpilastele loengu akadeemikud Arvi Freiberg ja Agu Laisk.

Lisaks toimusid teaduspäeva raames ka kooli enda õpetajate juhendatud töötoad, katseid ning ilma uuringud.

Kas ühest teaduspäevast piisab, et noorel tekiks huvi mõne teadusvaldkonna vastu?

Laine Ülemaante ja Pille Kadak arvates ühest päevast siiski ei piisa aga õpilaste positiivne tagasiside kinnitab teaduspäeva olulisust ja vajalikkust. „Meie teaduspäeva toimumist toetas õpilaste varasem sarnastes töötubades ja laborites osalemise kogemus. Teemapäevast võibki välja kasvada süsteemne tegevus teaduse ja õppeainete igapäevasel lõimimisel. Oluline on näidata suuremat pilti, minna kaugemale õpikust ja traditsioonilisest ainetunnist, tuua põnevad teemad ja huvitavad esinejad koolitundi,“ ütlesid õpetajad.

Kuidas on Kilingi-Nõmme Gümnaasiumis korraldatud koostöö ettevõtetega lisaks teaduspäevale?

teaduspäev kilingi-nõmmes„Meie kui väikese kogukonna kooli puhul on paljud vilistlased ja kohalikud ettevõtjad valmis tegema koostööd. Tullakse kooli, tutvustatakse oma tööd või võetakse oma töökohas/ettevõttes õpilasgruppe vastu. Lisaks osalevad gümnaasiumiõpilased iga aastasel üle-eestilisel töövarjupäeval ning SA Pärnumaa Arenduskeskuse toetusega külastavad õpilasgrupid Pärnu linna ja maakonna ettevõtteid. Enda, Saarde valla piires oleme tihedat koostööd teinud ka teiste valla allasutustega ning loodame leida veel koostöövõimalusi,“ olid Laine Ülemaante ja Pille Kadak optimistlikud.

 

Artikkel aitab kaasa teadus- ja tehnoloogiapakti eesmärkide saavutamisele. Pakt on ühiskondlik koostöölepe teaduse, tehnoloogia ja inseneeria valdkonna arendamiseks. Pakti üldeesmärk on valdkonna hariduse ja ettevõtluse jätkusuutlik arendamine ning piisava tööjõu tagamine Eestis. Loe lähemalt siit ja liitu pakti partnerite võrgustikuga.

 

 

Õpilaste teadusfestival 2024 autasustamine

Õpilaste teadusfestivali autasustamine 2024

Õpilaste teadusfestival 2024 kutsub osalema!

Õpilaste teadusfestival 2024

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?