Meediapädev Eesti 2022

meediapädevus

Oktoobris toimub taas meediapädevust arendav projekt “Meediapädev Eesti 2022”, et meenutada Eesti inimestele meediaruumis leviva info suhtes kriitilise meele hoidmist. Sel aastal pöörame erilist tähelepanu just neile, kes töötavad laste ja noortega. Kuna laste meediapädevusi ei arenda ainult õpetajad, aga ka noorsootöötajad, on meediakuu suunatud kõigile, kes meedia-, info- ja digipädevusi nooremale põlvkonnale edasi annavad.

Kutsume kõiki õpetajaid ja noorsootöötajaid 26. oktoobril kell 10 – 15 haridus- ja teadusministeeriumi võrgustumisüritusele Tartus.

Meediapädevuse arendamine on ühtviisi oluline teema nii formaalses kui ka mitteformaalses hariduses. Arutame, kuidas üksteist paremini toetada, milliseid materjale erinevates olukordades / kontekstis kasutada ja kuidas leida enesekindlus noortega meedia-, info- ja digipädevustest rääkimiseks?

Registreeru üritusele SIIN! 

Täpsema päevakorra ja info saadame registreerunutele.


Soovime meediakuu käigus tunnustada meediapädevuse tähte. Selleks oleme välja kuulutanud konkursi “Otsime parimat meediapädevuse õpetajat!”. Kui tead kedagi, kelle südameasjaks on meediapädevus ning kes oskab oma teadmisi imeliselt edasi anda ka teistele, siis anna temast märku SIIN!

Me ei otsi ametipõhist inimest, vaid kedagi, kes on silma paistnud oma heade õppemeetodite ja tundidega. Konkursi võitja kutsume osalema paneeldiskussioonis haridus- ja teadusministeeriumi seminaril 26. oktoobril, kus ta saab jagada oma teadmisi ja nippe, kuidas meediaõpetust jagada ning veel rohkem õpetajaid ja noorsootöötajaid oma ideedega nakatada!

Tutvu meediakuu programmiga lähemalt Haridus- ja teadusministeeriumi koduleheküljel (Meediapädevuse kuu 2022 | Haridus- ja Teadusministeerium (hm.ee)), kus on kirjas kõik oktoobrikuus toimuvad üritused.

Õpetajatel ja noorsootöötajatel soovitame järgmisi üritusi:

  • 19. ja 25. oktoobril toimuvad laste küberturvalisuse seminar, kus arutatakse õpetajatega nende küberturbe muresid, jagatakse erinevate koolide muresid ja kogemusi ning antakse nõu ja abi.
  • 24. oktoobril toimub laste küberturbe seminar vanematele. Seminaril räägib CGI Eesti küberturbe konsultant vanematele laste ja noorte peamistest küberturbe muredest ja lahendustest. Millised ohud on veebis? Kuidas last aidata? Kust ise abi saada?
  • Samuti on võimalik 1.-3. klassidele tellida digipädevusi arendavaid meeskonnamänge, mille käigus õpivad lapsed internetis teadlikumalt ja turvaliselt toimetama. Uurige lisa ja tellige aadressilt www.lasteaeg.wordpress.com.

Lisaks soovitame liituda Meediapädevuse Seltsi Facebooki grupiga, mis koondab kokku meedia- ja ühiskonnaõpetajaid: https://www.facebook.com/groups/272295107793345

“Meediapädev Eesti 2022” toimumist koordineerib Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Ülikooliga.

Õpilaste teadusfestival 2024 autasustamine

Õpilaste teadusfestivali autasustamine 2024

Õpilaste teadusfestival 2024 kutsub osalema!

Õpilaste teadusfestival 2024

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?