Meediapädevus kooliõpetajatele

Pilt

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut pakub alates 11. märtsist kuni 9. aprillini meediapädevusi arendavat kursust kooliõpetajatele. 

Koolituse eesmärk on tõsta teadlikkust allikakriitilisest meediapädevusest, arendada meediakirjaoskust ja luua õpilasi kaasav, põnev meediapädevuse tund. BECID koolituse käigus loodud parimad praktikad jagatakse inspiratsiooniks ka Baltikumi kolleegidele.

Kursuse sihtgrupp

Tasuta kursusele on oodatud kõikide õppeainete alg- ja põhikooli õpetajad.

Koolituse sisu 

  • Disainmõtlemine. Õpilaste jaoks põneva meediatunni ülesehitus, katsetamine ja analüüs.
  • Disinformatsioon. Misinformatsioon. Desinformatsioon.
  • Fakt ja arvamus.
  • Uudis.

  • Loo mõjutamine audiovisuaalse kirjaoskuse komponentidega.
  • Meediapädevuse mängud.
  • Koolimeedia.
  • Veebipolitseiniku argipäev. Kiusamine. Infosõda.
  • Praktilised harjutused ning tagasiside.

Õpiväljundid

Oskab õpilasi suunata allikakriitilisemale meediatarbimisele ja turvalisemale veebikäitumisele. On loonud õpilasi kaasava meediapädevuse tunni ja meeskonnatööna uudisloo.

Loe lisaks Tallinna Ülikooli kodulehelt.

Õpilaste teadusfestival 2024 autasustamine

Õpilaste teadusfestivali autasustamine 2024

Õpilaste teadusfestival 2024 kutsub osalema!

Õpilaste teadusfestival 2024

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?