Miks ma üldse õpin, kui ikkagi mitte midagi ei oska? – Psühhobuss selgitab!

psühhobuss
Kas oled mõelnud, miks pingutusest hoolimata saad ikkagi oodatust halvema hinde? Või kas ja kui halvad on ikkagi arvutimängud? Kas raha teeb õnnelikuks või miks ma nii palju kohvi joon? Neile ja mitmetele teistele põnevatele küsimustele annab vastused Psühhobuss oma vastvalminud lühikestes hariduslikes videotes. Boonusena on nad iga teema kohta töötanud välja ka ülesanded e-koolikotti, nii et videoid saaks paremini ka õppetöö toetamiseks kasutada.

Psühhobuss alustas läinud suvel Eesti Teadusagentuuri (ETAg) teaduse populariseerimise projektitoetuse abil hariduslike lühivideote koostamist, et teaduslik psühholoogia jõuaks meelelahutuslikul viisil veel rohkemate inimesteni ning et materjal säiliks vabalt kasutamiseks hariduslikel eesmärkidel. “Oleme küll tegutsemisaastate jooksul jõudnud ligi 700 erinevasse kohta, kuid korraga jõuame keskmiselt mõnekümne kuni paarisaja inimeseni ning ka siis saame demonstreerida vaid neid nähtuseid, mille katsed on kõige kaasahaaravamad,” kirjeldas Psühhobussi tegevjuht Kadri Treial, “Varem koostatud postitused nii meie kodulehel olevas blogis kui sotsiaalmeedias andsid idee koostada haaravad ja hoomatavad videod nähtustest, mis on samuti paeluvad, kuid mida on meil keerulisem n-ö ajuplahvatuslikul viisil etendustes või töötubades edasi anda.”

Kes kasvatas lumehelbekesed? Kaader videost kasvatusstiilide kohta. Triin Tiitsmaa, Psühhobuss, 2021.

Mitte ainult hilisõhtuse teadusliku huvi rahuldamiseks

Youtube on platvorm, kus inimesed satuvad ühte videot vaadates kergesti “soonele”, mis viib neid lõpuks tarbima tundide viisi sisu, mis sarnaneb eelnevalt vaadatud videote sisule. Ühest küljest ongi Psühhobussi selgitavad videod loodud seda tendentsi silmas pidades. Need on lühikesed, umbes pooleteise kuni viie minuti pikkused, ning haaravad kohe alguses tabavate küsimuste või seikadega, millest vaataja end ära tunneb või kohe kaasa elama hakkab. Lisaks silmaringi laiendamisele on videotel ka sügavam hariduslik eesmärk. Iga video kirjeldus sisaldab ka mõnda praktilist mõtteharjutust, mida vaatajal on võimalik kiirelt ja hõlpsalt kaasa teha. Kuid videod ei ole vaid hilisõhtuseks teadusliku rahuldamiseks – Psühhobuss on koostanud ka õppematerjali, mis on lisatud vabalt kasutamiseks e-koolikotti. Iga teema juures on kirjeldatud, missuguse psühholoogia uurimisvaldkonnaga on video seotud ning pärast teema kirjeldust on õppetöös läbi viimiseks mõeldud harjutuste kirjeldused. Psühhobuss loodab, et harjutused aitavad nii neid, kes õpetavad psühholoogiat nii üldharidus- kui kõrgkoolis, kuid loodab, et materjal sobib kasutamiseks ka muus õppetöös ning üldpädevuste arendamiseks. “Loodame, et videote näol on taaskord tegu sammuga, mille tulemusena paraneb ühiskonnas arusaam sellest, mille kõigega veel psühholoogia kui teadusharu tegeleb ning mis aitab ka üldiselt arendada teaduslikku mõtlemist ja soosida igapäevastele küsimustele vastuse leidmiseks teaduslikku lähenemist,” kirjeldas Treial.

Kas arvutimängud on halvad? Kaader videost, mis selgitab arvutimängude plusse ja miinuseid ning lükkab ümber nendega kaasas käivaid müüte. Triin Tiitsmaa, Psühhobuss, 2021.

Psühhobuss on tänulik Eesti Teadusagentuuri toele, sest lisaks võimalusele teadust oma senisest tegevusest veidi teistsugusemalt populariseerida, andis kinnitust ka sellele, et audiovisuaalne info levitamine ja õppematerjali loomine võiksid olla veel mõned kanalid, mida mööda Psühhobuss oma missiooni edasi saaks viia.

Psühhobussi videoid saab vaadata nende Youtube’i kanalilt:

Kas arvutimängud on halvad?

E-koolikotis oleva materjali leiab siit: https://e-koolikott.ee/et/oppematerjal/31783-Psuhholoogia-valikainet-ja-opioskusi-toetavad-luhivideod-ja-harjutused

Autor: Kadri Treial, Psühhobuss,
Avaldatud: 7.03.2022

Õpilaste teadusfestival 2024 autasustamine

Õpilaste teadusfestivali autasustamine 2024

Õpilaste teadusfestival 2024 kutsub osalema!

Õpilaste teadusfestival 2024

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?