Naiste ja tüdrukute roll inseneerias

kevadkool

Inseneeria erialaga käib kaasas palju müüte. Tavaliseks on kujunenud pilt introvertsest insenerist, kes on näppu pidi torustiku kallal ja väldib üleliigset suhtlemist. Tegemist on aga tugevate väärarusaamadega, mida kummitavad mitmed soostereotüübid. Reaalsuses on inseneeria seotud kõigi eluvaldkondadega ning avatud kõigile. Vaja on vaid sisemist motivatsiooni ning indu.

Hoolimata mitmekesistest võimalustest ja perspektiivikast tulevikutööst, seisame juba täna silmitsi tippspetsialistide puudusega, mis süveneb aastatega veelgi. OSKA raporti kohaselt jääb lähitulevikus Eestis puudu lausa 2/3 inseneridest. Lisaks tuleb selgelt välja ka vähene naiste osakaal ehk suur osa tööjõuvarust on kasutamata.

Kuid kuna saavad alguse mõjutused inimese karjäärivalikul? Üllatuslikult juba varasest east, mil lapsevanemad loovad kodus teatavad teadvustamata soostereotüübid ametitest või rollidest ühiskonnas. Näiteks peegeldatakse ka endi rolle vastavalt tüüpilisele arusaamale koduste tööde jaotusest – tavaliselt on isa see, kes parandab arvutit ja ema see, kes teeb süüa.

Samuti näeme tihti, kuidas tüdrukud suunatakse alateadlikult huviringidesse, mis on seotud erinevate kunstidega, poistel soositakse aga tehnoloogiahuvi arenemist. Taoline mõtteviis on kanda kinnitanud juba aastakümneid ning kujunenud elementaarseks rollimudeliks. Sarnast pilti võib näha ka koolides, kus noortel tekib ainetundide enesekindlus konkreetsetes valdkondades. Laused „las seda teevad poisid“ või „see on sinu jaoks liiga keeruline“ mõjutavad seda ning võivad saada määravaks tulevase ameti valimisel. Kuid teisalt saame olla ka juba positiivsete muutuste tunnistajateks.

Inseneriks saamise teekond

Inseneriks saamise teekond võib nii mõnelgi jääda poolikuks keskkoolis langetatud otsuste pärast. Näiteks võib üheks piiravaks otsuseks saada matemaatika riigieksami valik, millest tulenevalt jäävad teatud erialade sisseastumistingimused täitmata. Teisalt on ka mitmeid alternatiivseid võimalusi alates täiendavate testide tegemisest kuni kooli sisse astumiseni keskmise hinde alusel. Mitmed ülikoolid on jätkuvalt kindlad, et inseneeria ning reaalteaduste õpingud eeldavad tugevat matemaatilist pagasit, mistõttu oodatakse õppima noori, kellel on suur sisemine motivatsioon erialal läbi lüüa.

Sisemine motivatsioon on just see, mis viib õpinguteperioodil edasi – erialale sisse saamine on alles esimene saam, õpingute edukas läbimine juba aga suurem pingutus. Teoreetiliste teadmiste kinnistamisel aitavad nende päriselulised väljundid, olgu selleks kas praktika mõnes ettevõttes või osalemine tudengiprojektides nagu Solaride. Nii saab suurepärase ülevaate inseneeria valdkonna erinevatest võimalustest. Näiteks tulevad insenerile kasuks projektijuhtimise ja meeskonnatöö oskused, mööda külge ei jookse maha ka oskused sõnumi seadmises ning ettevõtluses.

Inseneriks saamine on lõputu protsess ja pidev areng –  tegemist on valdkonnaga, mis on pidevas muutuses ning mis loob tulevikulahendusi. Just seetõttu on oluline areneda ja kohaneda koos innovatsiooniga – valdkonna spetsialistina peab olem valmisolek töötada ka tundmatute tehnoloogiatega. Näiteks valmistavad Fermi Energia insenerid valmistavad ette Eesti potentsiaalset tuumajaama ehk tegelevad sõna otseses mõtte meie tulevikuenergia loomisega.

Mida siis teha?

Lõpuks säilib küsimus: „Mida siis teha?“. Vajame vastuseid, kuidas parandada seisu, millega silmitsi seisame. Saame anda kõik enda igapäevastes tegevustes oma panuse – rääkida probleemist, suurendada teadlikust ning muuta stereotüüpe nii enda sees kui ümber. Lapsevanemana arendada lapse käelisi oskusi nii tehnoloogias kui kunstide valdkonnas ning vältida ametite või oskuste sildistamist. Õpetajana ning karjäärispetsialistina julgustada ja süstida enesekindlust noortesse erinevates ainetundides, soodustada teadlike valikute tegemist võttes arvesse tulevikuvajadusi ja valdkonna potentsiaali. Muuta saab arusaama ning stereotüüpe ka indiviidi tasandil – mõte, et kokkamine on naiste ja kruvi keeramine meeste töö, võib jääda minevikku.

 

Lähemalt saab tutvuda 4. ja 5. mail toimunud karjäärispetsialistide kevadkooli materjalidega etag.ee/kevadkool. Tutvu inseneeria valdkonna võimalustega ka kodulehel inseneeriapuu.ee.

Autor: Hege-Lee Paiste
Avaldatud: 10.05.2022

Õpilaste teadusfestival 2024 autasustamine

Õpilaste teadusfestivali autasustamine 2024

Õpilaste teadusfestival 2024 kutsub osalema!

Õpilaste teadusfestival 2024

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?