NIP aitab otsustada, kas saada inseneriks

küttesüsteem

Tekst: Madli Leikop, päisefoto: Pixabay 

Novembris 2017 toimunud Kutsekoja OSKA konverentsilt jäid kustumatult meelde TTÜ õppeprorektori Hendrik Volli laused, kui arutleti suurimate vastuolude üle tuleviku tööjõuvajaduse ja haridussüsteemi vahel: me peame tutvustama neid erialasid, mis on teenimatult ebapopulaarsed, näitama nende erialade võluvamaid külgi. „Küte on kütkestav, jahutus on jalustrabav,“ tõi ta näite, kuidas insenerivaldkonna erialadest rääkida.

See meenus, kui TTÜ Mektory tehnoloogiakool andis veebruari alul teada, et avatud on inseneeria instensiivõppe programmi NIP ehk noore inseneri õppeprogramm koolinoortele.

„Jah, avamise põhjus ja eesmärk on selgelt ühene: tutvustada ja populariseerida noorte seas insenerierialasid,“ kinnitas Karin Käär Mektory tehnoloogiakoolist. „Sõna insener on noortele võõras, programmis osaleja saab teada, mida insener teeb.“

„Sõna insener on noortele võõras, programmis osaleja saab teada, mida insener teeb.“

NIP on algatatud koostöös Tallinna Tehnikaülikooli inseneriteaduskonnaga ning see on suunatud põhikooli lõpuklassidele ja gümnaasiumiõpilastele. Programmi eesmärk on tutvustada tänase tööjõuturu suurima nõudlusega valdkondi.  NIPis osalevad koolinoored, keda huvitavad elekter, magnetism, vesi ja ventilatsioon ning kütuste omadused, nende tootmine ja kasutamine; tootearendus ja robootikamaailm ning ehitus, teede projekteerimine  ja liikluse modelleerimine.

Lisaks teoreetilisele õppele ja praktilisele tegevusele TTÜ ja Mektory laborites korraldatakse ka väljasõite ettevõtetesse, et tutvuda inseneride igapäevatööga. Õppepäevad on laupäeviti, et osaleda saaksid ka õpilased, kes elavad väljaspool Harjumaad.

Gümnaasiumiõpilased tehnoloogiaringis

NIPi esimene semester kestab neli kuud, veebruarist maini. Esimesed õppepäevad teemal vesi, tootearendus, elektromehaanika, teede projekteerimine ja liikluse modelleerimine ning ehitus on läinud väga hästi. „Esimene rühm täitus kiiresti, ka aprillis alustav rühm on juba koos. Õpilane saab valida, kas osaleb kõigil 12 õppepäeval või valib ainult konkreetsed teemad. Reeglina siiski soovitakse kõigest osa saada,“ sõnas Karin Käär.

Ühtpidi ei ole insenerierialade vastu suurt huvi, teisalt grupid said kohe täis. Karin Käär arvas põhjuseks, et huvi on insenerivaldkonna vastu tervikuna, noored soovivad enne kõrgkooli astumist endale selgeks teha, mis on mis.

„Ega noor ei tahagi gümnaasiumis õppida süvendatult teedeehitust, küll tahab ta teada, kas võiks seda hiljem õppima minna, kas see eriala sobiks talle,“ sõnas Käär. Ta lisas, et TTÜ õppejõud, kes on noortele õppepäevi läbi viinud, on väga rahule jäänud: õpilased on motiveeritud ja tõeliselt huvilised.

Mis õppepäevadel toimub? Näiteks vee teema puhul said õpilased teadmisi sellest, kuidas toimub laboris ja looduses vee kvaliteedinäitajate määramine. Esimene osa õppepäevast toimus laboris, kus õpiti tundma mõõteseadmeid ning tehti praktilisi katseid.

Teine osa päevast toimus veekogu ääres, kus akustilise mõõteseadme abil tehti vooluhulga mõõtmisi ja määrati sensoritega vee kvaliteedinäitajaid. 

Teede ja sildade õppepäeval ehitati kõigepealt pabersildu. Noored said teoreetilisi teadmisi paberist sildade ehitamise põhimõtetest ning seejärel asuti reaalset mudelit ehitama. Töötoa lõpuks oli igal meekonnal silla mudel, mille omadused kohe ka proovile pandi.

Teede projekteerimise võimalustega tutvusid osalejad arvutiprogrammi Civil3D abil. Osalejad said kaasa lüüa kergliiklustee kavandamisel ja ühe foorristmiku taktijaotuse projekteerimisel.

Õppepäevadel osalemine on tasuta ning programmi toetab Euroopa Regionaalarengu Fond. Programm kokku kestab kolm aastat ning selle aja jooksul loodetakse anda ettevalmistus 300 tulevasele inseneeriatudengile.
 

TTÜ Mektory tehnoloogiakool on teadus- ja tehnoloogipakti partner. Pakt on ühiskondlik koostöölepe teaduse, tehnoloogia ja inseneeria valdkonna arendamiseks. Pakti üldeesmärk on valdkonna hariduse ja ettevõtluse jätkusuutlik arendamine ning piisava tööjõu tagamine Eestis.

Koostöövõrgustik pakub tuge ja uut infot oma tegevuste kavandamisel ning elluviimisel, võimaldab olla infovahetuses pakti teiste partneritega, saada osa teiste parimast praktikast ning jagada oma kogemusi.

Pakti eesmärkide ja tekstiga saab lähemalt tutvuda teadusagentuuri veebis www.etag.ee/TeadusJaTehnoloogiapakt. Selleks, et hoida end kursis tegevustega, mida teaduse, tehnoloogia ja inseneeria valdkonna edendamiseks tehakse, on hea liituda teadus- ja tehnoloogiapakti Facebooki grupiga

Õpilaste teadusfestival 2024 autasustamine

Õpilaste teadusfestivali autasustamine 2024

Õpilaste teadusfestival 2024 kutsub osalema!

Õpilaste teadusfestival 2024

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?