NIP – Noore Inseneri Programm aitab tõsta huvi LTT ja IT valdkondade õpingute vastu

Pilt 1

Noore Inseneri Programm (ehk NIP) on gümnasistidele suunatud moodulitest koosnev koolitusprogramm. Projekti eesmärgiks on teadus- ja arendustegevuse ning loodus- ja täppisteaduste ja tehnoloogia, inseneeria ja infotehnoloogia (IT) valdkondade populariseerimine ühiskonnas tervikuna, teadlikkuse tõstmine ja huvi kasvatamine teadlas- ja insenerikarjääri vastu.

Koolitusprogramm põhineb ja loob seosed gümnaasiumi reaalainete ainekavade ja TalTechi loodusteaduskonna, inseneriteaduskonna ja IT-teaduskonna valitud õppekavade vahel ning tutvustab interdistsiplinaarseid õppesuundi. Programmi edukas läbimine annab kokkuleppel üldhariduskooliga tehnilise valikaine arvestuse. Projekt annab noortele võimaluse arendada oma huvi kaasaegse tehnika ja tehnoloogia valdkonnas TalTechi kogenud õppejõudude ja teadlaste ning tipptasemel infrastruktuuri toel ning leida endale sobivaim edasiõppimisvõimalus nii TalTechis kui mõnes muus ülikoolis. Koolitusprogrammi õppepäevade läbiviimisesse on kaasatud ka tudengid, tagamaks nii programmi jätkusuutlikkus kui ka sihtgrupiga parem kontakt. Õppepäevadel osalevad innovaatilistes ettevõtetes töötavad insenerid ja spetsialistid, kes on ülikooli vilistlased. Nii on võimalik gümnasistidele tutvustada nii praktikavõimalusi ülikoolis õppimise ajal kui  inseneri igapäevatööd ja karjäärivõimalusi.

Programm koosneb 12 õppepäevast, mis on jagatud kahte moodulisse. Nii 2022 aasta sügissemestril kui ka 2023 kevadsemestril toimusid järgmised õppepäevad:

 • Ehitus; 
 • Robootika;
 • Mehitamata õhusõidukid;
 • Materjalitehnoloogia;
 • Tootearendus;
 • Vesi;
 • Sillaehitus;
 • Energia tootmine;
 • Hoonete sisekliima ja tehnosüsteemid;
 • Maapõueressursid;
 • Taastuvenergia;
 • Virtuaalreaalsus.

Pilt 2Programmi “NIP 2022” õppepäevad toimusid kontaktõppena tehnikaülikoolis ja kokku osales 89 õpilast. Õppepäevadele lisaks külastasime ettevõtteid Hilding Anders Baltic ja Tallinna Vesi Ülemiste joogiveepuhastusjaam ning ülikooli innovaatilisi laboreid (XR Keskus, elektriauto ehitamise projekt, iseAuto). Lisaks õpilastele Tallinna ja Harjumaa koolidest osales programmis  õpilasi muudest Eesti maakondadest: Tartu, Hiiumaa, Pärnu, Rapla, Viljandi ja Lääne-Virumaa.

Noore Inseneri Programmis osalenud eesti ja vene keelega noorte teadlikkus on tõusnud nii inseneeria valdkonnast üldisemalt kui ka Tallinna Tehnikaülikooli inseneriteaduskonna pakutavatest võimalustest ja erialadest. Osalejate tagasiside on jätkuvalt väga positiivne ning osalenud soovitavad programmis osalemist oma sõpradele ja koolikaaslastele.

Noppeid NIPi osalejate tagasisidest:

 • “Õppepäevad olid harivad ja köitvad, kõige rohkem meeldis mulle praktilise tegevuse rohkus.”
 • “Programmis osaledes sain teada palju huvitavat erinevatest valdkondadest ja töökohtadest, praktiline osa andis kindlasti palju kogemust.
 • “Oli väga aktiivne, mitte nagu tavaline kool, tahaks rohkem sellist asja teha.”
 • “Sain teadmise, et üks valdkond tegeleb rohkemaga, kui on valdkonna nimes.”
 • “Sain tutvuda TalTechi erinevate osakondadega ja ettekujutuse mida õpitatakse inseneri erialal.”
 • “Sain teada, millised inseneri valdkonnad mind rohkem huvitavad, et tulevikus sellel alal kõrgharidus omandada.”

Senised tulemused sarnase programmi läbiviimisest alates 2018 aasta kevadest näitavad tendentsi, et umbes pooled Noore Inseneri Programmis osalenud noortest asuvad õppima LTT või IT valdkonna erialadele kas Tallinna Tehnikaülikooli, Tartu Ülikooli või mõnda välisülikooli.

Viide esitlustele e-Koolikotis:
https://e-koolikott.ee/et/oppematerjal/33268-Sillad
https://e-koolikott.ee/et/oppematerjal/33267-Tootearendus

Lisainfot leiab:
https://taltech.ee/tehnoloogiakool/noore-inseneri-programm
TalTech Tehnoloogiakool | Facebook
 

Projektijuht Riina Arvisto

Projekti läbiviimist toetas Eesti Teadusagentuur.

Õpilaste teadusfestival 2024 autasustamine

Õpilaste teadusfestivali autasustamine 2024

Õpilaste teadusfestival 2024 kutsub osalema!

Õpilaste teadusfestival 2024

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?