Noored insenerid tegid ahelreaktsiooni masinaid

Ahelreaktsioonimasin

Tekst Madli Leikop, fotod Carmen Kurg

25. veebruaril, päev pärast Eesti Vabariigi suurt sünnipäeva, kogunes hulk tehnikahuvilisi noori Tallinna Lauluväljakule, et hoopis  erilisel viisil Eesti sünnipäeva tähistada: peeti üleriigilist festivali „Noor insener“. Ürituse eestvedaja oli Eesti Tehnoloogiakasvatuse Liit.

Ettevõtmise eesmärk oli virgutada noorte loovust ja ettevõtlikkust ning arendada nende oskusi probleemide lahendamisel: ühiselt tegutsedes võib väikestest asjadest kokku panna suure ja keerulise teose, kasvõi masina, mis sümboliseerib Eestimaa noorte aktiivsust ja nutikust.

Ahelreaktsioonimasin

Festivalil pandigi üles etteantud plaani järgi varem valmis ehitatud ja kaasa võetud ahelreaktsioonimasinad. Kokku moodustus üks toimiv masinavärk nii, et igas masinas käivitusid ahelreaktsioonid: esimesest masinast väljuv kuul pani tööle järgmise masina ja see omakorda järgmise jne. Kuuli liikumine sümboliseeris noorte edukat koostööd ning nende südikust kavandatud ideede elluviimisel. Oluline on samuti, et masinate ehitamise protsess andis noortele võimaluse põhjalikumalt kokku puutuda tehnoloogia ja inseneeriaga ning on võimalik, et nii mõnelgi tärkab huvi tehnikateadusi ka edaspidi õppima minna – kui ise aktiivselt osaled eakohase ülesande lahendamisel, siis mõistad seda ka paremini.

Ahelreaktsioonimasin

Osalejad olid lasteaialastest kuni gümnaasiumis või kutseõppeasutustes õppivate noorteni, samuti üliõpilased. Positiivne oli, et festivalil osales hulgaliselt ka tüdrukuid. Kaasa elasid juhendajad, lapsevanemad, lihtsalt huvilised, sest tegu oli kogu perele mõeldud üritusega.

 

Mitu masinat festivali tarvis ehitati?
„Kokku registreerus festivalile üle 50 meeskonna erinevatest Eestimaa paikadest,“ tegi kokkuvõtte Eesti Tehnoloogiakasvatuse Liidu esimees Mart Soobik. „Osalevate masinate arv polnudki nii oluline, et kas on kohal 101 või 61 masinat. Oluline oli sellest festivalist osa saada ning suur töö masinate välja mõtlemisel ja loomisel. Noored said näidata põnevaid ja ägedaid lahendusi ning üheskoos panna tööle suure ja võimsa masinavärgi. Panime esimesest masinast metallkuuli sisse ja see läbis iga masina ja seal olevaid vähemalt viite elementi, lõpuks väljus kuul viimasest masinast. Kõik kokku võttis aega ligi 15 minutit. Masinavärgi panime käima kahel korral ja mõlemal korral protsess toimis kenasti. Uudistajaid ja kaasaelajaid oli rohkesti.“

Meeskonna suurus polnud piiritletud, kuid oma masinat esitlema oodati kuni kolm noort koos juhendajaga. „Festivalil eraldi võitjaid esile ei toodudki, kõik osalejad olid võtjad ja ülikõvad tegijad,“ sõnas Mart Soobik.

Mart Soobik

„Juhendajad ja noored tulid pühapäeva varahommikul Tallinna Eestimaa kaugematestki paikadest. Kaubikutes ja autode järelkärudes olid ahelreaktsioonimasinad, nad seadsid oma masinad töökorda ning osalesid rõõmu ja uudishimuga festivalil. Nii näiteks Parksepa Keskkooli tüdrukud Võrumaalt oli juba esimestena kohal ja seadsid kaasavõetud ahelreaktsioonimasina aegsasti töökorda

„Noorte järgmisteks sammudeks võiks olla veelgi tihedam seotus inseneri ja tehnoloogia valdkonnaga…”

Kõigil kohalolijatel oli võimalus osaleda rahva lemmiku valimisel, valiti ka masin, mille elukaar on keskkonnale võimalikult väikese jalajäljega. Nendele meeskondadele anti auhindadena üle elektrilised käsitööriistad.Et festival ei olnud võidule üles ehitatud, ei olnud ka žüriid. Kõigil oli võimalus kohapeal vaadata ja uudistada erinevaid masinaid, elemente ja tegevusi masinate sees. Ja autoritega võis iga masina juures pikalt rääkida ning küsida.

 „Noorte järgmisteks sammudeks võiks olla veelgi tihedam seotus inseneri ja tehnoloogia valdkonnaga oma õpingutes ja elukutsevalikutes, nii et Eestis oleks olemas oma ala tippinsenerid ja arukad praktikud, kes saavad hakkama paljude probleemidega ja viivad parimal viisil nii Eestis kui ka maailmas elu edasi,“ tõdes kokkuvõtteks Mart Soobik.

 

Artikkel aitab kaasa teadus- ja tehnoloogiapakti eesmärkide saavutamisele. Pakt on ühiskondlik koostöölepe teaduse, tehnoloogia ja inseneeria valdkonna arendamiseks. Pakti üldeesmärk on valdkonna hariduse ja ettevõtluse jätkusuutlik arendamine ning piisava tööjõu tagamine Eestis. Loe lähemalt siit ja liitu pakti partnerite võrgustikuga.

 

Õpilaste teadusfestival 2024 autasustamine

Õpilaste teadusfestivali autasustamine 2024

Õpilaste teadusfestival 2024 kutsub osalema!

Õpilaste teadusfestival 2024

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?