Osale leiutajate konkursil ja lenda kõrgele nagu Bolt!

Leiutajad 2019
Tekst: Sven Paulus, video: C-Luck Production

Igal aastal saadab ligi tuhatkond kooliõpilast oma põnevaid uusi lahendusi leiutajate riiklikule konkursile. Lisaks ahvatlevatele auhindadele võib sihikindluse korral noori leidureid tulevikus oodata hiilgav võimalus viia oma idee ettevõtluse abil ellu. Uurisin konkursi kohta Margit Lehiselt, kes seda Eesti Teadusagentuuri teaduse populariseerimise osakonna vanemkoordinaatorina eest veab.

Mis on leiutajate riikliku konkursi eesmärk?

Konkursiga soovime suunata ja innustada õpilasi neid ümbritsevat märkama ja paremaks muutma. Ootame, et nad leiaksid ümbritsevast üles probleemsed kohad ja pakuksid neile lahendusi. Parimate lahenduste pakkujaid ja nende juhendajaid soovime nähtud vaeva eest tunnustada.

Keda ootate konkursile osalema?

Konkurss on mõeldud lastele ja õpilastele alates eelkoolist kuni 12. klassi lõpuni, kaasa arvatud sama vanad kutsekooli õpilased. Kõiki neid ootamegi osalema. Eriti julgustaks osalema gümnasiste, kelle ideedest tunneme kõige suuremat puudust.

Mida põnevat eelmiste aastate konkurssidel on olnud?

Konkursid on näidanud, et noored on tähelepanelikud, hoiavad end ümbritsevaga kursis, mis on hästi tore! Põnevaid lahendusi on pakutud väga erinevate probleemide lahendusteks – näiteks abisüsteem tagasihoidlikule õpilasele, mis aitab õpetajalt ülesande kohta nõu küsida. Välja on pakutud seenekorv, mis aitab eksinud seenelise koju juhatada; eakatele mõeldud abivahend õigete rohtude võtmiseks määratud ajal; bussipeatus-tuulevari, mis tuule suunda arvestab ja end vastavalt pöörab; aknaga piimapakk, millel on näha pakis olev piimakogus jne. Väikese valiku varasemate aastate töödest leiab rändnäituse postritelt. 

Millistele probleemidele enamasti lahendusi pakutakse?

Eelkõige neile, mis õpilasi endid või nende lähedasi ümbritsevad – alates perekonnaliikmete vajadustest ja lõpetades klassi- ja koolikaaslaste muredele lahenduste pakkumisega. Aga tähelepanuta ei jää ka globaalsed teemad: näiteks on konkursile pakutud (pieso)elektrilisi rehve elektriautodele, looduslikust materjalist nõusid jne. 

Väikese tõrvatilgaks meepotis on ideed, mida pakutakse välja puhkudeks, kui näiteks perre võetud lemmiklooma jaoks enam sugugi aega ei jää ja masinad peavad pererahvast lemmiku hooldamisel asendama hakkama. Või kui koolikoti pakkimisel ja kodutööde tegemisel oma vastutus vaid masinatele püütakse anda.
 

Õpilasleiutajate konkurss 2019

Kui palju töid aastas keskmiselt esitatakse ja mis valdkondadest?

Töid esitatakse igal aastal 700-1000 ja konkreetseid valdkondi välja tuua on keeruline. Õppimise, koolitöö ja liiklusohutusega seotud leiutiste ideid on väga palju. 

Kas midagi neist leiutistest on jõudnud ka praktilisse ellu või näiteks prototüübiks?

Meie konkursil osalenutest on kõige tuntum ja enim kasumit kogunud leiutis kindlasti Taxify, mis praeguseks kannab nime Bolt. Prototüüpideni jõudnud leiutistest võib välja tuua näiteks signaalpoi harrastuskaluritele, et nad oma võrgud lihtsamini üles leiaks. Samuti jõudis prototüübiks 3D-printimise jääkide filamendiks ümbertöötlemise ekstruuder, mis oli aluseks eduka ettevõtte 3DKoda OÜ sünnile. Samuti on konkursile algkujul saadetud puu krae, niitmisel puutüve koore vigastuste vältimiseks ning ka pudrujahutaja kärsitule sööjale. Sageli saadetaksegi konkursile lisaks joonisele ka pakutud idee mudeleid.

Suurem osa konkursile esitatud ideid jääb autorite poolt siiski reaalses tootmiseni arendamata, kuna õpilastena ei ole koolitööde kõrvalt aega tootearendusega tegeleda. Aga kui inimene on korra midagi leiutanud ja sellest positiivse elamuse saanud, võib loota, et loovus ja ettevõtlikkus saadavad teda ka täiskasvanuna ning ta jätkab leiutamist.

Millised on konkursi auhinnad?

Auhinnad on väga motiveerivad. Suurem osa auhindadest on rahalised, alates noorema vanuserühma 100-st eurost kuni gümnaasiumiastme võitja 1000 eurose preemiani ja Eesti esindamiseni Ameerika Ühendriikides toimuval maailma suurimal õpilaste teadus- ja inseneeriakonkursil. Lisaks on arvukalt eriauhindu koostööpartneritelt. Ka parimaid juhendajaid ning parimat kooli saavad preemiad. Täpsemalt tasub vaadata konkursi kodulehelt.

Millised on konkursil osalemise tingimused ja tähtajad?

Konkursile tööde esitamise viimane päev on 2. detsember ja auhinnad antakse üle 14. aprillil 2020 õpilaste teadusfestivalil Tartus. Konkursitöid saab esitada ainult läbi veebikeskkonna.

Osalemise kohta aga leiab põhjaliku info koos tööde juhendamist aitavate materjalidega. Kui tekib küsimusi, võtke julgesti ühendust: margit.lehis@etag.ee

Õpilaste teadusfestival 2024 autasustamine

Õpilaste teadusfestivali autasustamine 2024

Õpilaste teadusfestival 2024 kutsub osalema!

Õpilaste teadusfestival 2024

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?