Riiklikel konkursitel osalemine annab võimaluse tutvustada enda uurimistööd kogu maailmale

444761516_833623121535288_6271613196297592682_n

Eesti Teadusagentuuri korraldatavad õpilaste teadustööde riiklik konkurss ja õpilasleiutajate konkurss annavad noortele teadlashakatistele võimaluse enda teadustööga Eestit esindada erinevatel rahvusvahelistel teadusvõistlustel. Nii said neli Eesti noormeest võimaluse esitleda enda teadustöid rahvusvahelisel teadus- ja inseneeriafestivalil Regeneron ISEF. Antud festival on iga-aastane maailma suurim gümnaasiumiõpilastele mõeldud teadusprojektide võistlus, mis toimub Ameerika Ühendriikides. Sel aastal toimus festival Californias Los Angeleses 11.–17. maini. Projektid hõlmasid väga erinevaid teemasid zooloogiast, keemiast, inseneeriast kuni nutikate kodulahendusteni.

Nõo Reaalgümnaasiumi õpilased Jaagup Kuuskla ja Fred Järv esitlesid enda uurimistööd mehhanokeemia teemal “Püsiva orgaanilise saasteaine trikloropropaani mehhanokeemiline muundamine platvormkemikaaliks grignardi reaktsioonis”, kus gümnasistid uurisid, kuidas saab saasteaineid muuta keskkonnasõbralikumalt kasulikeks aineteks ehk muuta saateained nii, et neist saavad algmaterjalid teiste vajalike keemiliste ühendite valmistamiseks. Noormehed pälvisid enda tööga eelmise aasta õpilaste teadustööde riiklikul konkursil gümnaasiumi astmed III koha ning võimaluse Eestit esindada Regeneron ISEF-il.  
 
Jaagupi ja Fredi jaoks oli festivalil osalemise kogemus ennast proovile panev, kuna keerukal teemal tehtud tööd tuli nüüd nii kohtunikele kui ka külastajatele esitleda inglise keeles. Kuid noored teadushuvilised sellest ei heitunud ning leidsid, et see on ainulaadne võimalus enda tööd esitleda rahvusvahelisel tasandil. „Kõige väljakutsuvamaks hetkeks oli see, kui üks kohtunikest pani proovile meie teadmised mehhanokeemiast ning samuti uurimistööst selgunud järeldused. Pidime suutma inglise keeles temaga argumenteerida, mis oli väljakutse, kuid samas põnev ,“ sõnas Jaagup. „Lisaks saime luua ka palju uusi kontakte nii läbi kohtunike kui ka teiste festivalil osalenute ning kogu kogemus tekitas veelgi suuremat teadmistejanu ning andis ka motivatsiooni juurde,“ sõnas Fred.  

Jaagup on suur keemiahuviline, kes soovib tänavu jätkata õpinguid Tartu Ülikoolis füüsika, keemia ja materialiteaduses, kus soovib spetsialiseeruda just keemia valdkonnale. Talle meeldib kõige rohkem orgaaniline ja füüsikaline keemia ning soovib peale õpinguid ka selles valdkonnas töötada.  

Mõlemad noormehed on innustunud mehhanokeemia edasi arendusest, et leida veelgi rohkem võimalusi ja keskkonnasõbralikumaid viise saasteainete muutmiseks kasulikeks aineteks. 

Samuti esindasid Eestit ka vennad Peeter ja Mihkel Kuusik Põltsamaa Ühisgümnaasiumist oma projektiga “Turbiinifilter”, millega nad pälvisid eelmise aasta õpilasleiutajate riiklikul konkursil I preemia gümnaasiumi astmes ning võimaluse Eestit esindada ka ISEF-il. Nende leiutatud turbiinifilter on asendus praegu kasutusel olevatele diiselautode tahmafiltritele, mis on eraldab heitgaasidest peenosakesi. Vendade loodud filtri tsentrifugaalturbiin saaks oma vajaliku hoo neilt samadelt heitgaasidelt ning seega suudaks laadne filterlahendus rohkemal hulgal heitgaasidest peenosakesi eraldada. 
 
„Festivalikogemus oli meie jaoks väga eriline, kuna saime kinnitust sellele, et peaksime tõsisemalt edasi arendama enda loodud turbiinfiltrit, kuna sellel on reaalne potentsiaal saada päris tooteks,“ sõnas Mihkel. „Meie juurde tulid kohtunikud, kes olid täiesti üksipulgi meie töö läbi lugenud ning seega esitasid meile ka päris keerukaid küsimusi, millele meil kohe vastust polnudki ning seega ma soovitan kindlasti teistele, et enne kui ISEF-ile lähete, siis töötage kogu uurimistöö materjal uuesti läbi ning samuti tehke ka võimalusel prototüüp, et näha enda leiutise või töö puuduseid,“ sõnas Peeter. Vennad tegid ka kuid enne festivalile minekut veel kõva tööd enda uurimistööga ning kuna nende töö oli veel idee tasandil, siis nad said hoogu ning indu juurde päris prototüübi valmistamiseks. 

Mihkel soovib peale gümnaasiumi lõpetamist ning kaitseväes käiku edasi minna õppima hoopis kunsti suunal Tartu Kõrgemasse Kunstikooli Pallasesse reklaami ja meedia erialale. Peeter veel mõtiskleb, mida ta peale gümnaasiumit teha soovib, kuna õpingud on alles käsil, kuid kindlasti tahab noormees edasi arendada ning võimalusel ka patenteerida vennaga loodud turbiinifiltrit.  
 

Selleks, et ka sinagi saaksid järgmisel aastal enda põnevat uurimistööd või maailma muutvat leiutist tutvustada rahvusvahelisel tasandil, siis hakka juba mõtisklema, mida leiutama hakata. Õpilasleiutajate riiklik konkurss kutsub osalema ning ootab töid 15. oktoobrini. Konkursi keskkond avatakse 1. augustil
 
Rohkem infot Eesti Teadusagentuuri kodulehel. 

Õpilaste teadusfestival 2024 autasustamine

Õpilaste teadusfestivali autasustamine 2024

Õpilaste teadusfestival 2024 kutsub osalema!

Õpilaste teadusfestival 2024

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?