Suurenenud auhinnafondiga õpilaste teadustööde konkurss ootab osalema!

ÕTK

Eesti Teadusagentuur kutsub õpilasi esitama oma uurimis- ja loovtöid 2023. aasta õpilaste teadustööde riiklikule konkursile. Osalemistähtaeg on 20. veebruar 2023 ning seekord ootab parimaid lausa 18 400 € suurune preemiafond!

Õpilaste teadustööde konkursi eesmärk on pakkuda noortele võistluslikku väljundit ja innustada neid huvipakkuvale teemale teaduslikumalt lähenema. Konkursil osalemine annab hea võimaluse ennast proovile panna, saada žüriilt väärtuslikku tagasisidet ning kohtuda sarnaste huvidega noortega üle Eesti.

Konkursi lõppvoor toimub 11.-12. aprillil õpilaste teadusfestivalil Tartus, Eesti Rahva Muuseumis. Seal saavad kuni 100 parima töö autorid tutvustada oma tulemusi žüriile ja kõigile huvilistele. Preemiasaajad kuulutatakse välja festivali teisel päeval 12. aprillil.

Töid hinnatakse eraldi põhikooli- ja gümnaasiumiastmes. Parimate tööde autorite vahel läheb jagamisele senisest suurem riiklike preemiate fond – 18 400 €. Lisaks annavad eriauhinna välja ligi 30 koostööpartnerit  ning tunnustatakse esimese preemia pälvinud tööde juhendajaid.

Auhinnasaajate seast valitakse välja Eesti esindajad Euroopa Liidu noorte teadlaste konkursile ja maailma suurimale noorte teadusvõistlusele Regeneron ISEF Ameerika Ühendriikides. Ka antakse välja eriauhinnad osalemiseks Londoni teadusnädalal, Šveitsi talendifoorumil ning rahvusvahelisel uurimisnädalal noorte loodusteaduste laagris Šveitsi Alpides.

Eesti Teadusagentuuri juhatuse esimees Anu Noorma innustas noori konkursist osa võtma. “Uudishimu on edasiviiv jõud ja kui mõni teema tundub inspireeriv, tasub seda süvitsi uurida ning targemaks saada. Just tänastest õpilasuurimustest võib välja kasvada mõni maailma muutev teadustöö! Lisaks on konkurss hea võimalus saada tagasisidet ja tunnustust nii Eestis kui ka maailmas laiemalt.”

Täpsema info konkursi kohta ja osalemistingimused leiab Eesti Teadusagentuuri kodulehelt: www.etag.ee/opilasteadustood.

Konkurssi korraldab Eesti Teadusagentuur ning rahastab Haridus- ja Teadusministeerium.

Lisainfo:
Marion Villemson
konkursi koordinaator
Eesti Teadusagentuur
Marion.Villemson@etag.ee

Õpilaste teadusfestival 2024 autasustamine

Õpilaste teadusfestivali autasustamine 2024

Õpilaste teadusfestival 2024 kutsub osalema!

Õpilaste teadusfestival 2024

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?