Tallinna Kopli Ametikool soodustab erialaotsinguid

Riko Lorber

Tekst: Ene Veiksaar, fotod: Mediamarketing

Tallinna Kopli Ametikooli kinnisvarahoolduse alal lõpetanud Riko Lorber (20) peab ametikooli eeliseks väga mitmekülgseid oskusi, mis kohe tööga pihta võimaldavad hakata. „Juhte on vähem kui töötajaid, keda on alati rohkem vaja,“ ütleb Riko. „Ja kui erialaga mööda paned, saad valikuid kiirelt muuta.“

Septembri lõpus osales Riko võistkonnas, mis esindas Eestit 28 riigi 600 kutseõppuri seas Euroopa noorte kutsemeistrivõistlustel „EuroSkills 2018“ Ungaris. Parimate väljaselgitamisel hindasid kohtunikud võistlejate kiirust, täpsust ning omandatud teadmiste ja oskuste rakendamist. Eestit esindas 11 võistlusalal 14 noort meistrit. Tallinna Kopli Ametikooli direktor Kaspar Kaugja: „Koolile tähendab see eelkõige õppetöö kõrget kvaliteedinäitajat, et meie kooli õpilane valiti Eestit esindama niisugusel tähtsal võistlusel. See võistlus annab koolile võimaluse ennast tutvustada laias maailmas kui edukat ja innovaatilist kutsekooli, millest kasvavad töökad ja tublide oskustega meistrid“.

Kokkuvõtvalt läks Eestil hästi, sest keskmine punktide tase oli hea, kuid mängu tulid ka kultuurilised erinevused ja poliitilised aspektid. Osalesid kõik Euroopa riigid ja ka külalisriigid nagu näiteks Kasahstan. Iga noor meister võistles individuaalarvestuses. Riko võistles omal alal, tehes tapeetimist ja värvimist. Võistluse ajal teiste töövõtteid keegi ei näinud, tulemusi aga hiljem küll. Võitjamaa Austria töö oli niivõrd perfektne nagu oleks selle teinud robot, mitte inimene. „Eesti võistlejaid ei saa teistega selles mõttes võrrelda, et näiteks Inglismaa võistleja hakkas juba nüüd, aasta varem harjutama „World Skills 2019“ võistluse jaoks. Ta teeb seda igal tööpäeval ja see kulu hüvitatakse. Tulemus on ka vastav, sest tal on aega ja võimalust harjutada.  Kuna meil Eestis selliseid võimalusi ei ole, ei saa oodata ka väga kõrgeid tulemusi,“ selgitab Riko võistluste tagamaid.

Kopli Ametikoolis õppis Riko kinnisvarahooldust ja töötas kooli ajal puhastusfirmas. Ta peab omandatud eriala väga mitmetahuliseks, mis annab edaspidi võimaluse töötada väga erinevates valdkondades. Hakkama saab ta kõigega, mis puudutab remontimist. Praegu töötab noormees hoopis autodega seotud ettevõttes, sest jagab hästi ka autovaldkonda, kuigi pole seda otseselt õppinud. „Tehti väga hea pakkumine. Hetkel on hobi ja töö koos, aga ma ei välista, et jõuan kunagi ka õpitud erialale tööle,“ räägib Riko.

Ametikooli eelisena toob ta välja omandatud oskuse midagi reaalselt ära teha ning sedagi, et kui kool läbitud ja eriala selgeks õpitud, saab kohe tööle minna. „Kui võtta mistahes ettevõte, siis juhte on ju alati vähem kui töötajaid ja töötajaid on alati vaja, eriti spetsialiste,“ näeb Riko seda igapäevaselt ka ise. „Näiteks mulle meeldib töö autodega, kuid mul on seda väga raske saada, kui mul ei ole ette näidata sellekohast paberit. Kui ma kandideerin CV-Keskuse kaudu ja märgin, et olen õppinud kinnisvarahooldust, siis automaailma kandidaatide seas lükatakse mu CV kohe kõrvale. Isegi kui sa seda ala valdad, on vaja juurde erialast paberit,“ selgitab meister, kes valis ametikooli teadlikult, sest kodukooli, Saku Gümnaasiumi konkurss oli väga kõva. Nii otsustaski noormees kutsekooli kasuks ega ole oma valikut senini kahetsenud. „Kui mitmedki teised koolid võivad tunduda uued, moodsad ja suured, siis pole neil siiski nii häid võimalusi kui meil. Kopli Ametikool on väike, igale õpilase lähenetakse individuaalselt, suhtumine on hoopis teine, mina olen väga rahul. Hästi hea kodune, kus kõik tunnevad kõiki ja hoiavad kokku,“ ütleb Riko.

Riko Lorber

Töökohta ametikool otseselt ei taga. Kool pakub võimaluse ja tööandja otsustab, kas see inimene neile sobib või mitte. Ka Rikole pakuti võimalust kooli kaudu töö leidmisel, aga kuna ta oli ise juba töö leidnud, siis polnud seda vaja.

Erialavalik ei olnud väga teadlik otsus. Seda, et ta ilmtingimata tahaks kinnisvarahooldust õppida, Riko ei arvanud, pigem otsustas juhus tema eest. Aga nüüd on noormees omandatud erialaga väga rahul, sest suudab iga majapidamis- ja remonditeemaga hakkama saada. „Mul on nii maalri kui santehniku oskused. Kui lähed õppima torumeheks, siis õpid vaid seda, aga kui sa õpid kinnisvarahooldust, omandad oskusi igast valdkonnast ja saad pärast valida, millele keskenduda. Kui tahad tegeleda paberimajandusega, hakkad halduriks, kui tahad puhastusteenusega tegeleda, oskad sedagi. Mina läksin juba kooli ajal eripuhastusmeeskonda tööle. Kes soovib, teeb sama eriala piires maalritöid ja kes tahab, laob müüri. Võimalusi on palju,“ selgitab Riko ja peab üheks olulisemaks eeliseks ametikooli juures seda, et inimene näeb kohe ära, kas valitud eriala talle sobib või mitte. Näiteks valisid päris paljud esimese poolaasta järel teise eriala, aga nad said seda teha oma koolis. Nii näiteks asusid mitmed tüdrukud õppima nahatööd, kuid vahetasid eriala ja läksid kinnisvarahooldusesse, mis neile oluliselt paremini sobis. „Kool soodustab erialaotsinguid igati ja see on väga mõistlik suhtumine. Õpetajad jälgivad protsesse ega lase sul eriala nö tühja õppida. Kui nad näevad, et see õpilasele ei sobi, soovitavad nad ise teist ala ja neid võimalusi on Kopli Ametikoolis piisavalt,“ julgustab Riko noori ametikooli valima. Kuigi tänaseks on tal kool on lõpetatud, õpib ta praegu juurde maalrieriala osakonnas, mis pakub täiskasvanuõpet ja täiendõpet õhtustel aegadel. „See on väga populaarne. Õhtuti on parkla rohkem täis kui päevasel ajal. Naised õpivad näiteks nahatööd ja keraamikat, kuid neid erinevaid erialasid on tõesti palju“.

Loo valmimist toetas teadus- ja tehnoloogipakt. Pakt on ühiskondlik koostöölepe teaduse, tehnoloogia ja inseneeria valdkonna arendamiseks ning piisava tööjõu tagamine Eestis. Pakti koostöövõrgustik pakub tuge ja  infot oma tegevuste kavandamisel ning elluviimisel, võimaldab olla infovahetuses pakti teiste partneritega, saada osa teiste parimast praktikast ning jagada oma kogemusi.

Pakti eesmärkide ja tekstiga saab lähemalt tutvuda siit. Selleks, et hoida end kursis tegevustega, mida teaduse, tehnoloogia ja inseneeria valdkonna edendamiseks tehakse, on hea liituda teadus- ja tehnoloogiapakti Facebooki grupiga.  

 

Õpilaste teadusfestival 2024 autasustamine

Õpilaste teadusfestivali autasustamine 2024

Õpilaste teadusfestival 2024 kutsub osalema!

Õpilaste teadusfestival 2024

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?