Tartu observatoorium toob Eestisse mängulised kosmosehariduse projektid

moon

Tekst: Heli Lätt; Fotod: https://www.esa.int/ESA_Multimedia/Images

Tartu observatoorium on aastaid nii koolilastele kui ka laiale üldsusele kosmoseteadust tutvustanud. Nüüd avatakse koos partneri Euroopa Kosmoseagentuuriga (ESA) Eesti õpilastele ja õpetajatele hariduskontori ESERO võimalused – mängulised ja arendavad ülesanded, mis kutsuvad näiteks astronauditreeningule ja Kuu-asulat rajama.

ESA hariduskontoril on viis suuremat koolidele suunatud programmi. Praktilisi tegevusi, videoid, õppematerjale ja konkursse on põhikooli, sealhulgas algklasside, ja gümnaasiumiõpilastele. Nende hariduslike algatuste eesmärk on aidata noortel suurendada oma loodus- ja täppisteaduste erialade kirjaoskust ning pädevust, ergutades samal ajal nende loovust ja kriitilist mõtlemist.

Euroopa Astro Pi üleskutse

astropi

„Euroopa Astro Pi üleskutse“ on ESA hariduslik projekt koostöös Raspberry Pi fondiga. Ülesanne pakub õpilastele ja noorukitele erakordse võimaluse teha kosmoses teaduslikke uurimusi, kirjutades programme Raspberry Pi arvutile, mis paikneb rahvusvahelises kosmosejaamas (ISS). Ülesanne on jagatud kaheks eri vanuseastme missiooniks:
•    „Missioon null“ („Mission Zero“) – kuni 14. eluaastani, missioonile saab kandideerida septembrist märtsini;
•    „Missioon kosmoselabor“ („Mission Space Lab“) – soovituslik vanus 12–19 eluaastat, esimene faas kestab ehk eksperimendi idee saab esitada septembrist oktoobrini.

Kliimadetektiivid

climateSelles projektis kutsutakse õpilasmeeskondi üles lööklausega „Aita muutuda!“. Projektis tuvastavad ja uurivad lapsed kohalikke kliimaprobleeme, kasutades satelliidipilte või tehes mõõtmisi maapinnal. Seejärel pakuvad meeskonnad tulemuste põhjal välja eri võimalusi, et kliimaprobleeme seirata või leevendada. Algfaasi on kaasatud rahvusvahelised maaseire- ja kliimavaldkonna eksperdid, kes annavad õpilaste uurimisplaanidele tagasisidet. Kliimadetektiivideks sobivad õpilased vanuses 8–15 eluaastat. Projektiga alustatakse septembris.

CanSat ehk purksatelliit

„CanSati“ projekti raames valmistavad õpilasmeeskonnad väikese, karastusjoogi plekkpurgi suuruse satelliidi, mis lennutatakse kääbusraketiga kuni 1 km kõrgusele. Võistkonnad peavad koostama kaks missiooni. Neist peamine, kohustuslik missioon eeldab, et õpilaste ehitatud satelliit mõõdab õhutemperatuuri ja -rõhku  ning edastab andmed igal sekundil maapealsele sidejaamale. Teine missioon laseb õpilaste kujutlusvõimel lennata ja võib endast kujutada nii teadus- kui ka näiteks insenertehnilist katset. 14–19-aastaste õpilasmeeskondade osavõtutaotlusi võetakse vastu septembrist detsembrini.

Moon Camp ehk Kuu-asula

moonSelles rahvusvahelises inspireerivas projektis kasutavad õpilased uuenduslikku õppetehnoloogiat, nagu näiteks 3D-modelleerimistarkvara (Tinkercad või Fusion 360), et kujundada enda Kuu-asula. Meeskonnad peavad tegema mitu teaduslikku katset, et uurida kosmost kui äärmuslikku keskkonda, ja mõistma, kuidas astronaudid Kuul elada suudaksid. Projektil on kolm raskusastet
•    „Kuu-asula avastamine“ („Moon Camp Discovery“) (algtase): soovituslik vanus 6–14 aastat. Kandideerida saab novembrist märtsini.
•    „Kuu-asula uurijad“ („Moon Camp Explorers“) (kesktase): alates 14. eluaastast (kaasaarvatud). Kandideerida saab jaanuarist märtsini.
•    „Kuu-asula loojad“ („Moon Camp Pioneers“) (edasijõudnud): 15–18 eluaastat (kaasaarvatud). Kandideerida saab jaanuarist märtsini.

Mission X: Treeni nagu astronaut!

train„Missioon X: Treeni nagu astronaut!“ on rahvusvaheline hariduslik üleskutse, mis keskendub tervisele, teadusele, kehalisele aktiivsusele ja toitumisele ning julgustab õpilasi astronaudi moodi treenima.
Üleskutse käigus harjutavad õpilased teaduslikku mõtteviisi ja meeskonnatööd, tehes loodus- ja täppisteaduste valdkonda puudutavaid praktilisi harjutusi ja kehaliselt aktiivseid tegevusi, mille eesmärk on suurendada tugevust, vastupidavust, koordinatsiooni, tasakaalu ja ruumilist teadlikkust. Sellele missioonile on oodatud õpilased vanuses 8–12 eluaastat ja kandideerimisavaldusi saab esitada jaanuaris.

 

Täpsem (ingliskeelne) info programmide kohta on leitav ESA internetilehelt:
https://www.esa.int/Education

Tulevaks õppeaastaks soovib Tartu observatoorium eestindada mõne ESERO ellu kutsutud ja eelpool tutvustatud programmi õppematerjalid, videod ja võistlustest osavõtmise keskkonnad (viimane eelkõige algklassiõpilastele mõeldes). Kosmoseteemaliste haridustegevuste vastu huvi tundes võib ühendust võtta Tartu observatooriumi külastuskeskusega aadressil visit@to.ee.

 

Õpilaste teadusfestival 2024 autasustamine

Õpilaste teadusfestivali autasustamine 2024

Õpilaste teadusfestival 2024 kutsub osalema!

Õpilaste teadusfestival 2024

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?