Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituudi kevadkoolis käsitleti bioloogiateooriate ja -kontseptsioonide arengut

presetbase-lightroom-presets-QN6NkYi3CKs-unsplash

Aprilli viimasel nädalavahetusel peetud 50. teoreetilise bioloogia kevadkoolis käsitleti mitmete bioloogiateooriate ja -kontseptsioonide arengut viimase poole sajandi vältel ning tehti oletusi, kuidas kõne all olevad teooriad ja kontseptsioonid võiksid edasi areneda, millises suunas ja millistele olulistele vaheastmetele jõuda.

Tartu Ülikooli Oecologicumi õppehoone auditoorium mahutas kevadkooli rohkem kui sada osalejat just täpselt nii hästi, et ruumi jäi ettekanneteks bioloogiliste teooriate ja eluteadusliku mõtte arengust, aga ka valdkondadevahelisteks teineteist võimendavateks-täiendavateks aruteludeks. Õhtud Eesti Looduseuurijate Seltsi majas aga pakkusid osa saamist nii selle aasta kevadkooli erakordselt mahuka, koguni 600 leheküljelise tuumaka tekstiga artiklikogumiku Schola Biotheoretica kui ka Stephen Jay Gouldi eesti keeles ilmunud raamatu „Imeline elu. Burgess Shale ja ajaloo olemus” esitlusest.

„Ka selle kevadkooliga saime kinnitust, et nii, nagu on alati olnud – ja ehk ka tulevikus on –, lõimib kevadkool eri valdkondi, aidates esile kerkida rohketel uutel mõtetel ning kavatsustel,“ rääkis kevadkooli üks korraldajatest loodusuurijate seltsi teoreetilise bioloogia sektsiooni esimees, Eesti Maaülikooli makroökoloogia professor, looduseuurijate seltsi juhatuse liige ja kevadkooli korraldaja 2012. aastast Lauri Laanisto. “Kahtlemata leidsime ka sel korral neid biosüsteemide organisatsiooni tasandil olevaid vaatenurki, mis koonduvad või saavad koonduma üheks bioloogilisele nähtusele või protsessile rõhku asetavaks teemaks,” sõnas kevadkoolide algataja ja ideeline hing, biosemiootika professor Kalevi Kull.

Teoreetilise bioloogia kevadkooli korraldab Eesti Looduseuurijate Seltsi teoreetilise bioloogia sektsioon 1975. aastast ning on pikaajalisim järjepidevalt toimuv valdkondadevaheline ja -ülene teoreetilise bioloogia mõttekoda kogu maailmas.

Kevadkooli ettekandeid saab peagi järele vaadata Eesti Loodusuurijate Seltsi kodulehel.

Teoreetilise bioloogia kevadkoole korraldab Eesti Loodusuurijate Seltsi teoreetilise bioloogia sektsioon, tänavuse aasta kaaskorraldajad olid Tartu Ülikool ja Eesti Maaülikool. Kevadkooli toetas Eesti Teadusagentuur.

Õpilaste teadusfestival 2024 autasustamine

Õpilaste teadusfestivali autasustamine 2024

Õpilaste teadusfestival 2024 kutsub osalema!

Õpilaste teadusfestival 2024

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?