Teadusagentuuris alustab 1. juunist tööd teaduskommunikatsiooni osakond

teadkomm

1. juunist 2020 alustab teadusagentuuris senise teaduse populariseerimise osakonna baasil tööd teaduskommunikatsiooni osakond. Osakonda asub juhtima Annely Allik, kel on pikaaegne kogemus turunduse ja kommunikatsioonijuhtimise valdkonnas. Viimased 12 aastat enne teadusagentuuri tööleasumist juhtis Allik kommunikatsiooni TÜ Eesti Geenivaramus.

Osakonna töötajad asuvad lisaks teaduse populariseerimise tegevustele edendama ja toetama teaduskommunikatsiooni.  Täpsemad ülesanded kujunevad lähtudes möödunud aastal valminud teaduskommunikatsiooni strateegiast „Eesti teab“ ja kokkulepetest partneritega.

„Eestis on viimastel aastatel kasvanud arusaam teaduse olulisest rollist ühiskonna elu edendajana. See omakorda on kasvatanud märkimisväärselt arusaama hästi toimiva teaduskommunikatsiooni vajalikkusest. Ühiskond tahab üha enam teada, millega teadlased tegelevad, mida riik rahastab ja mis kasu sellest on. Osakonna loomine kasvas välja vajadusest laiendada teaduskommunikatsiooni tegevusi, et aidata omalt poolt sihipärasemalt kaasa teaduse ühiskondlikku mõju suurendamiseks. Ühe esmase olulise tööna ootab osakonda ees tegevuskava loomine teaduskommunikatsiooni strateegiale, et selle abil koostöös partneritega juba konkreetseid tegevusi ellu viia,“ ütles teadusagentuuri tegevjuht Karin Jaanson.

Teaduskommunikatsiooni osakonna moodustamise otsustas teadusagentuuri nõukogu selle aasta veebruaris.

Osakonna töötajate kontaktid ja tegevused leiab ETAg kodulehelt:

Õpilaste teadusfestival 2024 autasustamine

Õpilaste teadusfestivali autasustamine 2024

Õpilaste teadusfestival 2024 kutsub osalema!

Õpilaste teadusfestival 2024

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?