Teaduskool korraldab õpilastele sel nädalal neli veebiviktoriini

Pilt 1

Käimasoleval nädalal on kooliõpilased oodatud osalema neljal erineval Tartu Ülikooli teaduskooli veebiviktoriinil. Nuputamist jagub ajaloos, bioloogias, füüsikas ja riigikaitses.

Osalemine on kõigile tasuta ja seda saab teha teaduskooli viktoriinide keskkonnas. Igal õpilasel tuleb ettenähtud võistlusaja jooksul internetiühendusega arvuti, nutitelefoni või tahvelarvuti vahendusel siseneda enda kasutajakontoga. Eelregistreerumist osalejatelt ei nõuta. Samas keskkonnas on harjutamiseks avatud varasematel aastatel toimunud viktoriinide ülesanded.
Alates esmaspäevast 03.04.2023 kuni pühapäevani 09.04.2023 kell 21.00 on 6.–9. klasside õpilased oodatud osalema bioloogiaviktoriini „Siniroheline maa“ esimeses voorus, mille teemaks on taimed. Ülesannete avamise hetkest on igal õpilasel nende lahendamiseks aega 40 minutit. Viktoriini teine voor kestab 10.–16. aprillini ja kolmas leiab aset 17.–23. aprillini. Igas voorus antakse õpilasele lahendada 15 põhikooli bioloogiaolümpiaadi teemadel põhinevat ülesannet.
Samas ajavahemikus korraldatakse 5.–6. klasside õpilastele ajaloovõistluse Mammut viimane voor. Võistlejatel on ülesannete avamise hetkest aega 40 minutit, et lahendada seitse alamülesannetega küsimust teemal „Ajaloo algus“. Eelnenud voorudel osalemist võistlejalt ei eeldata. Võistlust viiakse läbi koostöös Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsiga.
Füüsikaviktoriin Spekter toimub kolmapäeval, 5. aprillil vahemikus kella 8–20 kahes vanuserühmas: noorem (8.–9. klass) ja vanem (10.–12. klass). Mõlemas vanuserühmas on kokku 40 valikvastustega küsimust, millele tuleb 40 minuti jooksul õige vastus leida. Ülesandeid saab lahendada nii eesti kui vene keeles ning osaleda võivad ka nooremad ja kutsekoolide õpilased.
Neljapäeval, 6. aprillil avaneb kõigil huvilistel võimalus oma teadmised proovile panna riigikaitseõpetuse võistlusel Hakk. Veebipõhine test on avatud vahemikus kella 8–21 ja igal osalejal on ülesannete lahendamiseks ette nähtud 45 minutit. Ainevõistluse peamine eesmärk on tekitada noortes huvi riigikaitse vastu tervikuna ja aidata mõista, kuidas nad saavad sellesse oma panuse anda.

Rohkem infot: TÜ Teaduskool

Foto autor: Andero Kalju

Õpilaste teadusfestival 2024 autasustamine

Õpilaste teadusfestivali autasustamine 2024

Õpilaste teadusfestival 2024 kutsub osalema!

Õpilaste teadusfestival 2024

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?