Valmisid Targalt internetis õpiobjektid

"Targalt internetis" plakat

„Targalt internetis – viidete kogumik“ sisaldab viiteid peamistele targa ja turvalise interneti käitumise eestikeelsetele materjalidele (testid, tunnikavad, õppevideod jmt). 

Uued väljatöötatud õpiobjektid autoriõigusteviitamisenutiseadmete turvalisuseerinevate autentimisviiside ning andmekadu kohta on mõeldud iseseisvalt õppimiseks õpetajatele ja õppejõududele kõikidel haridusastmetel ja on kättesaadavad ka vene keeles.

Lisainfot leiab: http://www.targaltinternetis.ee/ 

Õpilaste teadusfestival 2024 autasustamine

Õpilaste teadusfestivali autasustamine 2024

Õpilaste teadusfestival 2024 kutsub osalema!

Õpilaste teadusfestival 2024

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?