Valmisid teadushuviringide näidisõppekavad

Photo by Antoine Dautry on Unsplash

Päisefoto: Antoine Dautry on Unsplash

Toetamaks teadushuviharidust, on Eesti Teadusagentuuri tellimusel valminud üheksa näidisõppekava, mis aitavad LTT huviringi alustada. Õppekavad on mõeldud nii neile, kes esmakordselt teadushuviringi tegevusega alustada plaanivad kui ka neile, kes juba töötava ringi tegevusi tahaksid värskendada.

Meil on loodusteaduste ja tehnoloogia valdkonna huviringe vähe, uued materjalid aitavad anda ideid ning lihtsustada uute ringide käivitamist. Sealt leiab nii õppeprotsessi kirjeldusi kui metoodilisi juhendeid huviringi tegevusteks. Lisaks on õppekavade juures ka vajaminevate materjalide loetelu ning abimaterjalid juhendajale ja viited taustainfole.

Alustaval ringijuhil võib ju olla hea idee, et teeme astronoomiaringi või loodusringi, aga millelegi peab tegevus toetuma, ringitööd on vaja planeerida ja sisuga täita. Siin saabki abiks võtta näidisõppekavad. Kõiki näidisõppekavu võib õpetaja/ringijuht kohendada ja muuta vastavalt oma vajadustele.

Enamuse näidisõppekavade maht on 210 tundi, mis on jaotatud kolmele õppeaastale ja kasutatavad huviringitegevuseks nii huvikoolis kui üldhariduskoolis.

1.-3. klassis õppivate lastega sobivad kasutamiseks:

  • „Loomariiki avastamas – esimesed tutvused“
  • „Maa ja teadus“
  • „Igapäevane teadus lastele“

4.-6. klassile on valida materjali loodus- ning kosmoseringide läbiviimiseks:

  • „Seiklused loomariigis – lõputu mitmekesisus“
  • „Geoloogiaring ehk tunne Eestimaad“
  • „Uurime Universumi“
  • „Astronautika akadeemia“

7.-9. klassidele on tehnoloogiavaldkonnas valminud:

  • „Inseneeria noortele“
  • Audio- ja videoproduktsiooni õppekava

Rohkem infot näidisõppekavade kohta leiab siit.

Näidisõppekavade loomine on rahastatud Euroopa Regionaalarengu Fondi TeaMe+ tegevustest.

Rohkem infot:

Katrin Saart
Eesti Teadusagentuur
katrin.saart@etag.ee

Õpilaste teadusfestival 2024 autasustamine

Õpilaste teadusfestivali autasustamine 2024

Õpilaste teadusfestival 2024 kutsub osalema!

Õpilaste teadusfestival 2024

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?

Kuidas teha mõjusat posterettekannet?